De nyeste tal fra Aarhus Kommune fra december 2014 viser, at der ved årsskiftet i alt boede 6.436 personer i Gellerupparken og Toveshøj.
Heraf var hele 2.293 børn og unge, og det betyder, at mere end hver tredje beboer er under 18 år – helt præcis 35,6 procent. Så hver gang der i Gellerup er to voksne, så er der også et barn, mens der Århus Kommune som gennemsnit kun er et barn for hver fjerde voksne (19 procent).
Børn tæller med hos forældre
Det høje børnetal er værd at huske på, når du læser tallene for beboersammensætningen i Gellerup og Toveshøj. Det er nemlig sådan, at andengenerationsbørn tæller med hos deres forældres oprindelsesland, også selv om barnet er født og opvokset i Danmark. Det er lige meget, om begge forældre har været så længe i Danmark, at de begge har opnået dansk statsborgerskab.
At Gellerup og Toveshøj slår sig op på at være en international bydel, er helt i overensstemmelse med statistikken. Den viser nemlig, at næsten den halve verden bor her: I alt er 89 nationer repræsenteret blandt beboerne.
Mellemøsten tæt på
I mange år har Gellerup og Toveshøj været en magnet for flygtninge, der er kommet til Danmark især fra Libanon. Statistikken viser, at hver tredje beboer (2084) har libanesisk baggrund. Men også nabolandet Syrien (264) og andre arabiske stater som Kuwait (433) og Irak (404) tæller godt med.
Den næststørste befolkningsgruppe i Gellerup har somalisk baggrund med 998 personer (15,5 procent) i de to afdelinger.
Gammeldansk nummer tre
Gammeldanskere – eller beboere med dansk baggrund – udgør den tredjestørste gruppe med 885 personer eller 13,8 procent.
Antallet af beboere med tyrkisk baggrund har gennem flere år været faldende. Og med 398 beboere er tyrkerne nu kun den sjettestørste befolkningsgruppe i Gellerup. Også antallet af beboere med vietnamesisk baggrund er dalet i de senere år. Der boede ved årsskiftet kun 93 beboere med den baggrund.
Til gengæld sker der fortsat en stigning i antallet af beboere fra Østeuropa. Der bor nu 92 rumænere, 68 polakker og 66 bulgarer i Gellerup og Toveshøj.
Seks ud af ti med dansk med pas
Ud af de 6.436 beboere er 3958 borgere over 17 år. Heraf havde 2369 dansk statsborgerskab, det vil sige, at 60 procent af alle voksne i Gellerup har dansk pas og stemmeret.
Men det bliver lidt sværere at gennemskue statistikkerne, hvis man også vil vide, hvor de nye danskere stammer fra. Ved årsskiftet var der i alt 885 gammeldanskere (inklusiv børn og unge) i Gellerup. Går vi ud fra, at alle gammeldanskerne er over 17 år, så er der godt 1500 nydanske voksne med dansk pas i Gellerup, men hvor de stammer fra, kan vore tal desværre ikke oplyse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.