Eftermiddagens gruppearbejde på stormødet handlede om de fire nye hovedpunkter for den kommende sociale helhedsplan.

Det blev en øvelse, der kombinerede banko med kryds-og-bolle. Masser af forslag til fremadrettede projekter fra formiddagens workshop blev kogt ned til konkrete tiltag, der kan arbejdes videre med – hvis og når beboerne selv vil tage ansvar for at føre dem ud i livet.

Intet mindre end 22 projekter om alt fra et nyt kvindehus i Gellerup til bedre belysning og understøttende arbejde for områdets forældre blev sat til grundig diskussion mens deltagerne bevægede sig rundt mellem grupperne for at bidrage og lytte mest muligt.

”Hvad vil du gerne huskes for?”
Et af dagens mest filosofiske emner blev bragt på banen af Gellerups klunser nummer ét, Allan Fisker. Han ville gerne arbejde videre med følgende: ”Hvad vil du gerne huskes for, når du engang ikke er her mere? Hvordan giver vi hinanden respekt – og hvad vil det sige at have respekt for hinanden?”

I den modsatte ende af skalaen blev der omvendt diskuteret et særdeles konkret problem: ”Hvordan får vi stemmeprocenten op?”, baseret på erfaringerne fra forårets folketingsvalg, som viste, at beboerne i Gellerup er blandt de, der er dårligst til at bruge deres stemmeret i hele Danmark.

Alle forslagene bliver indsamlet og analyseret før det NÆSTE stormøde, der efter planen skal holdes i slutningen af februar 2016. Her skal vi gå videre med forslagene og se nærmere på, hvordan de konkret kan indarbejdes i den kommende boligsociale helhedsplan, som løber i perioden 2018 – 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.