Gellerupparken og Toveshøj kommer nok ikke væk fra den udskældte ‘ghetto’-liste foreløbig. Mens Trigeparken netop er gledet ud af listen, så nu er Gellerup/Toveshøj og Bispehaven alene om at repræsentere Aarhus på listen. I alt optræder 25 områder i Danmark på listen. 
Tre af fem kriterier skal være opfyldt for at stå på listen, og Gellerup opfylder desværre dem alle, og selv om der er fremgang flere steder, så er der langt igen.
Lad os tage kriterierne et for et:
Udenfor arbejdsmarkedet: Positivt
Hvis mere end 40 procent af de voksne er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, er man på listen. Gellerups tal (samlet for Gellerupparken og Toveshøj) er på 51,9 procent. Men det er faktisk en forbedring i forhold til sidste års 52,3, og det er endda sket i en periode, hvor mange (overvejende ressourcestærke) er flyttet fra området på grund af nedrivninger af boligblokkene. Så det går fremad med beskæftigelsen.
Fra ikke-vestlige lande: Uændret
Hvis over halvdelen af beboerne er indvandrere eller efterkommer fra ikke-vestlige lande er på over 50 procent, er man på listen. Gellerups tal er på 80,6 procent. Det er stort set uændret fra sidste års 80,0 procent.
Dømte: Positivt
Hvis andelen af beboere, der er dømt for straffelovsovertrædelser mv., er over 2,7 procent, er man på listen. Gellerups tal er på 4,43 procent. Det er dog en positiv udvikling i forhold til 2014, hvor tallet lå på 4,76 procent.
Kun grundskole: Tilbagegang
Hvis over 50 procent af beboerne på 30-59 år kun har en grundskoleuddannelse, er man på listen. I Gellerup er det tilfældet for 58,4 procent, og det er endda en tilbagegang i forhold til året før, hvor 57,1 procent kun havde en grunduddannelse.
Gennemsnitlig indkomst: Tilbagegang
Hvis voksnes gennemsnitlige indkomst i et boligområde er under 55 procent af den gennemsnitlige indkomst i regionen, er man på listen. Gellerup-beboernes indkomst er 51,1 procent af den gennemsnitlige, og det er også en forværring i forhold til 2014-tallet på 52,1 procent.
Fremgang siden 2010
Tidligere var der tre kriterier for at så på listen af særligt udsatte boligområder. Ser vi på tallene fra 2010, er der fremgang over hele linjen i Gellerup:

  • Ikke-vestlige: fra 83,7 i 2010 til 80,6 procent (hvis man da kan kalde det fremgang)
  • Uden for arbejdsmarkedet: fra 53,2 til 51,9 procent
  • Dømte: fra 4,56 til 4,43 procent.

Se den officielle liste over det, som regeringen kalder ‘ghettoområder’, her. Den tidligere socialdemokratiske regering kaldte den i øvrigt listen over ‘særligt udsatte boligområder’, men den nye Venstre-regering er vendt tilbage til ‘ghetto’-betegnelsen.
Helhedsplanens og videoovervågningens virkninger
I Gellerup er både den fysiske og den boligsociale helhedsplan i gang, og det kan være årsagen til forbedringer. Det vurderer både direktør Keld Laursen og afdelingsformand i Gellerupparken, Helle Hansen, da de blev spurgt af JP Aarhus.
Hærværket er faldet markant i begge boligafdelinger, selv om det kun er Toveshøj, der har indført videoovervågning. Der må altså være andre forklaringer end selve overvågningen, siger Keld Laursen til avisen.
Både han og Helle Hansen peger på, at det kan være de synlige forandringer i området, der sænker hærværket:
"Måske skyldes det også, at der hos beboerne opstår en tro på, at det faktisk bliver et dejligt sted at bo, og at beboerne derfor tager noget ejerskab over området," siger Keld Laursen til JP Aarhus.
Til samme avis siger lederen af lokalpolitiet, Jens Espensen, om hærværk og kriminalitet:
"Selv om det måske er gået langsomt, går det i den rigtige retning. Men træerne vokser ikke ind i himlen, vi skal holde fast, ellers risikerer vi, at det vender igen," siger han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.