Før og under det netop overståede Stormøde om fremtidens Gellerup blev beboerne i Toveshøj og Gellerup spurgt om, hvad det bedste og det værste ved at bo i området er. En markant andel af beboerne svarede, at det værste var utrygheden. Som især bliver skabt af unge drenge og mænd med deres hensynsløse adfærd, knallertkørsel med videre.

Heldigvis var der også mange som svarede, at de følte sig mere trygge nu end tidligere, og at de kan mærke, at det går den rigtige vej med udviklingen – kriminaliteten falder og det samme gør hærværket i området.

Nu bekræfter en ny undersøgelse, som politiet har foretaget, vores egen, uvidenskabelige måling. Det sker i deres årlige Tryghedsrapport, hvor beboere i 26 udvalgte boligområder over hele landet bliver stillet en række spørgsmål. Herunder om hvorvidt de føler sig mere eller mindre trygge i deres hjem end for et år siden, hvor der blev lavet en tilsvarende undersøgelse. Beboerne i politiets undersøgelse er udvalgt, så de er repræsentative for hele området, det vil sige for Toveshøj og Gellerup.

Høj tryghed, men kun få svar
Både i 2014 og 2015 er cirka 520 beboere blevet spurgt. Der kom 164 besvarelser i 2014, et tal som blev forbedret til 194 svar fra beboerne i 2015. Af de adspurgte svarede 65,5% i 2014 at de følte sig trygge i deres boligområde. Det er i 2015 steget til 74,7%. Med andre ord føler næsten tre ud af fire beboere sig trygge ved at bo i Toveshøj og Gellerup – i hvert fald dem, politiet fik svar fra til deres undersøgelse.

På grund af det lave antal svar (i år var det 194 ud af 520, altså under halvdelen af dem, man prøvede at spørge) kan man ikke være statistisk sikker på, at tallene er retvisende for alle beboerne – med andre ord, hvis man faktisk fik svar fra alle beboere i hele Gellerup og Toveshøj, er det ikke helt sikkert, at tre ud af fire ville svare, at de føler sig trygge.

Men det er tæt på: Ifølge Henrik Bech, der er centerleder ved Rigspolitiets center for statistik og analyse, ”…er resultatet næsten så tæt på at kunne kaldes statistisk sikkert, som man kan komme”.

Med andre ord: Selvom kun relativt få svar fra Gellerup og Toveshøj kom med i årets politi-undersøgelse af trygheden i vores boligområde, kan du være ret sikker på, at de aller fleste af dine naboer føler sig trygge og rolige i deres dagligdag og i deres nærområde.

Du kan læse hele politiets store trygheds-undersøgelse og sammenligne Gellerup og Toveshøj med andre udsatte boligområder over hele landet her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.