Vejarbejdet fylder meget i Gellerup for tiden. Det vil det fortsætte med i flere år endnu, men i uge 52 og 53 bliver der dog arbejdet i mindre omfang end normalt.
Efter nytår sættes der ind på fuldt blus igen på Edwin Rahrs Vej og Tinesvejs forlængelse. Det fortæller de nye tekster, der er sat op på informationsskiltene ved Bazar Vest, City Vest, ved blok B7 (Tinesvej) og ved Jettesvej.
Bred græsrabat på Edwin Rahrs Vej
Den nordlige halvdel af vejen er nu klar til at blive asfalteret, og det vil ske i begyndelsen af januar.
Midt i januar omlægges trafikken, så bilerne i stedet skal køre på den nyasfalterede kørebane.
Som noget nyt får Edwin Rahrs Vej en meget bred græsbelagt midterrabat på 11-14 meter. Så er det lige før, man kan spille håndbold midt på vejen – hvis det da ellers var lovligt.
Når den sydlige del af strækningen mellem Hejredalsvej og bazarkrydset er færdigt, fortsætter vejarbejdet hen mod Gudrunsvej.
Tinesvejs forlængelse
Der graves for tiden tonsvis af jord væk fra den forlængede Tinesvej, som skal gå fra City Vest mod nord til den kommende bygade. Lastbilerne benytter Jettesvej, så man skal passe på de mange lastbiler, der krydser bystien ved den gamle fodboldbane.
Den tværgående sti fra Nordgårdhallen mod øst til Blok 5 bliver snart gravet igennem – det er her, Tinesvejs forlængelse skal gå. Men der kommer en midlertidig sti, og der vil komme skiltning om dette, lover helhedsplanen.
"Vi ved, at vejprojektet medfører gener, og vi arbejder på højtryk for at holde tidsplanen," lover Brabrand Boligforening og Gellerupsekretariatet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.