På tirsdag d. 23. februar kl. 10 starter uddannelsen af et nyt hold Bydelsmødre i 8220. Det foregår i Beboerhuset Yggdrasil midt i Gellerupparken.
Uddannelsen er på 56 timer. For at få diplom skal man skal komme hver tirsdag indtil 28. juni samt 10 fredage. Hver gang mellem kl. 10 og 12.
Hvorfor er det interessant for kvinder at uddanne sig til Bydelsmor? Koordinator Lone Hedelund svarer:
”Det er der faktisk mange grunde til. Dels får du en masse viden om det lokalområde, du bor og lever i. Hvad er her af tilbud, både offentlige, kulturelle og på fritidsområdet? Hvordan arbejder boligforeningen for dig? Man får også viden om det danske samfund, velfærdsstaten, kvinders rettigheder og så videre. Og så skal jeg ikke glemme viden på sundhedsområdet, om kost og motion, børns udvikling, skole/hjemsamarbejde – bare for at nævne nogle af emnerne.”
Lone Hedelund peger også på, at de, der holder oplæggene, hovedsagelig kommer fra lokalområdet, så man har stor mulighed for at udvide sit netværk.
Brug din viden dagligt
Hvad man kan bruge al den viden til?

”Den kan du faktisk bruge dagligt. Du kan bruge den i forhold til dig selv og din familie, du kan give din viden videre til andre i din opgang, i din forening, til venner og bekendte. Nogle af de uddannede Bydelsmødre har sågar fortalt, at de nogle gange bliver spurgt om forskellige ting i køen i supermarkedet.”
Skal man tale dansk?
 ”Mange af bydelsmødrene siger faktisk, at det har været rigtig godt for dem at få uddannelsen, netop fordi de er blevet trænet i at lytte, tale og forstå dansk. Jeg kan også se, at nogle af de først uddannede nu er begyndt at gå på VUC, er kommet i arbejde eller begyndt på en uddannelse, så det er helt imponerende!”
Ønsker en bred etnisk gruppe
Lone Hedelund fortæller, at der lige nu er pænt med tilmeldte, men at der er plads til mange flere.
”Vi har sendt en opfordring ud til alle de lokale kvindeforeninger, som vi har mailadresser på. Faktisk mener jeg, at uddannelsen kan være med til at styrke de forskellige kvindeforeninger, så det undrer mig, at det er så svært at få skabt en bred etnisk bydelsmorgruppe. Det er faktisk mit største ønske.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.