Solen skinner, fuglene fløjter og vinteren synger på sidste vers. I Gellerup har anlægsarbejdet med den nye bygade forsat med uformindsket styrke hele vinteren, og med forårets komme er den centrale del af området mellem Yggdrasil og City Vest omdannet til en kæmpe labyrint både over og under jorden.

Enorme gravemaskiner flytter grus og jord rundt, og under jordhøjde er travle håndværkere i gang med at etablere, flytte og vedligeholde de rør, der kommer til at ligge under bygaden. Et sted er der opstået en hel lille ny sø. Den forsvinder nok, efterhånden som der bliver nedlagt regnvandsledninger og spildevandsrør, der skal lede vandet væk både over og under jorden i fremtiden.

Der skal også flyttes kabler til TV og Internet, så hvis din Netflix-forbindelse gør knuder i den kommende tid kan det meget vel være årsagen.

Ny væg skal holde Yggdrasil på plads
I uge 10 bliver der sat en såkaldt spunsvæg op nær beboerhuset Yggdrasil. Den skal sikre at Det gule Hus ikke skrider sammen i fundamentet, når gravemaskinerne går i gang med at fjerne den skråning, der lige nu adskiller det sydlige vejprojekt fra vejen, der kommer nordfra fra Bazaren, og som allerede er færdig og klar til brug – så snart de to veje bliver forbundet til én.

Af sikkerhedsmæssige hensyn bliver visse stier afspærret i løbet af denne etape, så hold øje med skiltene i området efterhånden som arbejdet skrider frem.

Brabrand Boligforening forventer, at det samlede vejanlæg mellem City Vest og Bazar Vest er klar til brug i løbet af sommeren.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.