Forbundet af Islamiske Foreninger (FIF) opfordrer i en pressemeddelelse borgmester Jacob Bundsgaard (S) til at invitere til et dialogmøde om moskeplanerne, som nu er i fare for at gå til grunde. FIF skriver blandt andet:
"Fra den ene dag til den anden er alle de mange bestræbelser og kræfter fjernet på baggrund af generaliseringer og et forsøg på en kollektiv afstraffelse. FIF ønsker en stor fællesmoske på tværs af etnicitet og kultur, en mere multikulturel fællesmoske frem for mange små moskeer og bedesteder, som oftest kun bruges af en eller få etniske befolkningsgrupper og er sekterisk opdelt.

Vi mener, at Stormoskeen er blevet taget som gidsel i et politisk magtspil. Det kan være et resultat af mediernes optrapning af en debat, der bevæger sig imod fremmed- og fjendtliggørelse af en bestemt gruppe i samfundet. Vi tager hensyn til den danske lovgivning som den ramme, vi understøtter – også som danske muslimer.
FIF opfordrer politikerne og civilsamfund til at tage sagen alvorligt og arbejde fremad mod mere tolerance, mangfoldighed, samt en bedre og tættere
dialog for at stoppe de få ignoranter, der ønsker at ødelægge det for alle," står der i pressemeddelelsen.
Risiko for parallelsamfund
FIF peger på, at risikoen ved det politiske stop for moskeprojektet kan føre til det modsatte af det ønskede. Det vil sige "…netop en udmøntning af et parallelsamfund, som vi alle ønsker at modarbejde. Denne tendens er usund og
skadelig for alle."
FIF tager afstand fra "…nogle få imamers adfærd" og påpeger, at deres udtalelser ikke er i overensstemmelse med FIF’s principper og vedtægter.
"FIF lever op til de gældende demokratiske principper og regler i det danske  samfund. Vi har altid haft respekt for og tillid til de danske myndigheder, og det har vi fortsat."

Den forkerte medicin
Vi mener at Borgmesteren er ved at bruge den forkerte medicin og straffer de
forkerte og et flertal af århusianske muslimer. Vi opfordrer borgmesteren til at
invitere til et dialogmøde for at se, hvordan planerne kan komme tilbage på sporet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.