Om 10 år er Gellerupparken og Toveshøj ikke til at kende igen. Den fysiske helhedsplan har gjort sit med veje, beboerhuse, park og så videre – men helhedsplanen har ikke gjort noget ved din lejlighed.
Men det bliver der nu rettet op på med den nye store renoveringsplan, der i løbet af de næste otte-ti år medfører, at din lejlighed både bliver istandsat og isoleret.

Det koster rigtig mange penge, men huslejen pr. kvadratmeter i de eksisterende lejligheder bliver ikke berørt af renoveringen. Til gengæld kommer der en huslejestigning i de nye lejlighedstyper. Den neutrale husleje kan lade sig gøre, dels fordi Landsbyggefonden giver et stort tilskud, og dels fordi afdelingerne bruger pengene fra jordsalget til renoveringen.
Endelig vil nye facader, vinduer, døre og varmesystemer  betyde, at beboerne kommer til at spare meget på udgiften til varme.

Beboerne skal afgøre pilotprojekter
Men først skal beboerne stemme om pilotprojekter i begge afdelinger – dvs. at der renoveres i udvalgte blokke, og bagefter kan beboerne se, om der skal ske ændringer, før de næste blokke renoveres.

Både Toveshøj og Gellerupparken skal stemme i den kommende uge:

 • Toveshøjs beboere mødes tirsdag den 15. marts kl. 18-20 i Tousgårdsladen for at stemme om det forslag, der ligger fra Brabrand Boligforening og afdeling 5. ”Prøveblokken” er Blok A17 (Edwin Rahrsvej 18–26).
 • Beboerne i Gellerupparken skal torsdag den 17. marts stemme om et pilotprojekt for renoveringen i to blokke: Blok B4, Gudrunsvej 38-46 og B7, Gudrunsvej 68-75. Beboermødet holdes i Foreningernes Hus kl. 19-22, men dørene åbnes allerede kl.18, så du inden mødet kan komme og se modeller af projekterne.

Se tegningen til højre (klik for at forstørre). Den øverste er fra Gellerupparken – tegningen nedenunder gælder for Toveshøj.

Gellerupparken basisrenovering af lejligheder:

 • Badeværelser renoveres
 • Delvis renovering af gulve
 • Reparation af vægge, loft og elektricitet
 • Udskiftning af døre og skabslåger
 • Nye facadepartier, vinduer og døre
 • Altaninddækning af opholdsaltaner
 • Ny ventilation
 • Modernisering af varmeanlæg

Køkkener kan forbedres under råderet (dvs. du kan få køkkenet moderniseret mod at betale højere husleje)

Toveshøj basisrenovering af lejligheder:

 • Badeværelser renoveres
 • Delvis renovering af gulve
 • Reparation af vægge og loft
 • Nye vinduer og døre
 • Ny ventilation
 • Modernisering af varmeanlæg

Nye boligtyper
Renoveringsplanen indeholder også forslag om ombygning og sammenlægning af en del af blokkenes lejligheder. Det åbner mulighed for, at du som beboer i fremtiden kan vælge mellem flere boligtyper i både Gellerupparken og Toveshøj.

Så kan du i fremtiden for eksempel skrive dig op til en helt ny lejlighed med privat indgang og en intern trappe ned til et hobbyrum i kælderen.

Her er en oversigt over de nye boligtyper – de kan også ses på tegningerne:

 • Nye rummelige lejligheder med vinduer i facade og gavlaltan (også tilgængelige for kørestolsbrugere)
 • To-etagers byhuse i stuen og 1. sal med privat indgang
 • Nye et-etages boliger med privat indgang
 • Stuelejligheder med egen indgang og hobbyrum i kælder

Renovering af blokkene
Når man ser på boligblokkene i afdeling 4 og 5, er det åbenlyst, at de også trænger til en ordentlig omgang og til en energivenlig ”overfrakke”. Meget synligt bliver det også, at gangbroerne nogle steder fjernes, så der kommer indgang fra nederste niveau.
Det er i hvert fald forslaget for pilot-blokkene, men ikke nødvendigvis i samtlige blokke.

Dette er med i forslagene for afdeling 4 og 5:

 • Renoverede opgange
 • Renovering af Gellerupparkens elevatorer
 • Omdannelse af gangbroer
 • Bedre gennemgang fra indgangsside til haveside
 • Efterisolering af gavle og tag.
 • Nye opgangsdøre
 • Pilotblokken på Edwin Rahrs Vej får installeret elevatorer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.