Den gode nyhed er, at færre børn i Aarhus skal busses væk fra deres lokalområde for at komme i skole. Den dårlige nyhed er, at der i år er flere børn, der har behov for sprogstøtte.
Det fremgår af et nyt materiale fra Aarhus Kommune. Men er det ikke et paradoks, at flere børn er bagud med deres danske sprog, men færre skal busses?
Nej, for sprogstøttebehovet konstateres hos de tre-årige børn, og når pædagogerne har stimuleret deres sprog i de tre år derefter, er 95 procent af dem løftet "markant" eller "forventeligt". Det betyder, at færre af disse skal have sprogstøtte eller busses, når de er skolestartere som seks-årige.
Altså hjælper det markant på treårige børns danske sprog, når deres svagheder opdages tidligt.
De, der "screenes" (tjekkes) som treårige, er børn med dansk som andetsprog. Det er en chokerende høj andel af disse, der ikke har et alderssvarende sprog – nemlig hele 98 procent af de sprogscreenede. Det vil sige, at 98 ud af 100 screenede børn har behov for sprogstimulering.
Børn- og ungerådmand Bünyamin Simsek siger derfor i en pressemeddelelse, at de ansatte i dagtilbuddene har arbejdet måltettet for at løfte børnenes niveau, men "…vi når ikke i mål uden forældrenes hjælp. Det viser både erfaring og forskning."
Rådmanden vil derfor sammen med sin forvaltning se på, hvordan både det faglige og forældrene kan sættes mere i spil for at løfte børnene endnu mere.
340 har behov for sprogstøtte
340 af de, der starter i skole efter sommerferien, har et behov for sprogstøtte. Det er 19 flere end sidste år.
Der er forskel på, hvor og hvordan det skal foregå. De fleste børn kan blive på deres distriktsskole, men hvis der er her flere end 20 procent på årgangen, som har behov for sprogstøtte, så bliver de henvist til en anden skole.
Færre busbørn
For bare fem år siden blev 91 skolestartere henvist til andre skoler end deres distriktsskole. Men i år bliver det kun 32.
Tovshøjskolen er en heldagsskole – derfor må den også bruges af børn med sprogstøttebehov, hvis forældrene ønsker det. Et forældrepar har dog søgt om at få deres barn til Højvangskolen.
Sødalskolen må henvise 20 børn – de skal til Højvangskolen, Skåde Skole og Holme Skole.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.