65 stemmeberettigede var mødt op på Toveshøj for at godkende regnskabet, høre bestyrelsens årsberetning og vælge nye medlemmer af bestyrelsen.

Der sker meget på Toveshøj. Det fortalte Anett S. Christiansen og Ilham Mohamed, som i dagens anledning afholdt årsberetningen sammen.

De har haft mange møder på Toveshøj om blandt andet helhedsplan, ny bypark og renovering.
Beboerne stemte den 15. marts ja til starten af et pilotprojekt, som omhandler blok A17 (Edwin Rahrs Vej 18- 26). Det betyder, at renoveringen vil begynde i denne blok.
Der har været andre beboermøder i årets løb. To stormøder i Globus1 om den sociale helhedsplan, og bestyrelsen har haft mange møder. 
Bestyrelsen var ikke tilfreds med det forslag, som arkitekterne var kommet med til byparken, så de har arbejdet tæt med dem for at komme frem til et forslag, som beboerne kan være tilfredse med.

Problemer med skraldesuget
Et af de store temaer på mødet var skraldesuget, som nogle ikke kan finde ud af at bruge korrekt. De propper madrasser, byggematerialer, knallertstyr og andre store ting i skakten. Serviceinspektør Jan Knudsen forklarede, at affaldsskakten ikke er bredere end den låge, man smider skraldet i. Der er mange krumninger på rørene, og derfor sidder alle de unormale ting fast og spærrer det hele. Man kan ikke gøre andet end spule rørene med vand, og hvis det ikke hjælper, skal der en mand derned og så bliver det for alvor dyrt.
Jan Knudsen vurderer, at det koster 400.000–500.000 at reparere skraldesuget. Det er blandt andet udgifter til arbejdsløn, gravearbejde, service, oprydning og materiale. Det er penge, som ikke kan findes andre steder end på beboernes husleje.

Ilham Mohamed understregede på mødet, at skraldesuget kun er til køkkenaffald og opfordrede bestemt folk til at smide de store ting i containergården.

God økonomi
Økonomien på Toveshøj er god. Det forklarede administrationschef Susanne Witting, som redegjorde for udgifter og indkomster. Afdelingen har faktisk et overskud på 2, 6 millioner.

Det skyldes blandt andet, at der er færre blokke i Gellerup og man derfor har skåret ned på viceværter, men også fordi der er et fald på hærværkskontoen på 1,7 millioner kroner.
”Nu skal man så bruge noget af det overskud til at lave skraldesuget,” sagde Susanne Witting.

Et så godt regnskab blev godkendt uden spørgsmål.

Valg til bestyrelsen og FAS
Nu var tiden kommet til valg til afdelingsbestyrelsen og til FAS. FAS er Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte, som støtter fritidsaktiviteter for beboerne i Brabrand Boligforening. Toveshøj hører under FAS Sektion Nord.
Inga Bech og Emil Thaysen genopstillede ikke til afdelingsbestyrelsen, så der skulle findes to nye medlemmer og vælges fire i alt.

Her blev Ilham Mohamed topscorer med 116 stemmer og resten af bestyrelsesposterne gik til Abdulmalik Farah 103, Nawal Haji Mohamoud 96, Maryan Farah Hayir 66, og Christian Andersen blev 1. suppleant med 60 stemmer.

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter mødet og Anett S. Christiansen fortsætter som formand, og Ilham Mohamed er næstformand.

Til FAS blev Yasmin Mohamed valgt som medlem, mens Maryan Hayir blev 1. suppleant.

Mødet sluttede med tak fra formand Anett S. Christiansen, som takkede folk for at komme og med et håb om endnu et godt år på Toveshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.