Youssef Abdul Kader har i flere år følt sig parat til at blive formand for Danmarks største boligafdeling, Gellerupparken. Han stillede også op for to år siden, men tabte dengang til Helle Hansen.
I år blev det så Youssefs tur. Helle ville gerne være fortsat som formand indtil efteråret, fordi hun gerne ville have gjort moske-sagen og hele retorikken omkring den færdig, inden hun lod sig afløse. Men Youssef fik altså posten nu, og det har Helle Hansen det fint med, siger hun i et dobbeltinterview med den nuværende og den afgående formand. Halvdelen af interviewet går med grin og "Kan du huske dengang….".
Youssef selv understreger da også, at der intet dramatisk er i formandsskiftet, hvor Abdinasir Jama samtidig blev valgt som ny næstformand.
Nogle – og det er vist mest journalister og politikere på rådhuset – har tænkt, at skiftet har en sammenhæng med moskedebatten. Men det afviser Youssef Abdul Kader:
"Jeg er noget forbavset over, at nogle tænker på den måde. Vi har foretaget et helt demokratisk valg," slår han fast.
Jobs til de lokale
Hans mærkesager som ny formand har intet med den opblussede moskedebat at gøre, for det er en sag, som afdelingsbestyrelsen slet ikke blander sig i, understreger han.
I stedet er hans mærkesag noget så "jordnært" som det at få et job.
"Mit mål er at få ansat flere beboere i lokalområdet, for eksempel i boligforeningen.
"Og det skal helst være rigtigt arbejde, ikke bare som "forsøgskaniner"," som han kalder ordningen med virksomhedspraktikanter og så videre.
Han mener, at man naturligvis skal have de rigtige kompetencer til at varetage et job:
"Men hvis man har kompetencerne, så bør det være et fortrin, hvis man også bor her i området," siger han.
Helle Hansen supplerer med et forslag om, at der skal være et "flyverkorps" af lokale vikarer til rengøringsarbejde i boligafdelingerne. Man kunne også oprette en bemandet genbrugsstation midt i Gellerupparken, måske også en genbrugsbutik, og så skal der naturligvis være muligheder for at få arbejde i helhedsplanens byggerier, når de kommer rigtigt i gang.
Helhedsplanen kører bare
A propos helhedsplanen: den rokkes der ikke ved med Youssef i formandsstolen. Den skal bare fortsætte, understreger han. En nuanceforskel er der der dog mellem ham og Helle:
"Hvis der er løsninger, der er billigere end andre løsninger, så vælger jeg de billige – af hensyn til beboernes husleje," siger han.
Youssef og Helle er i øvrigt enige om, at der stadig er behov for at forbedre kommunikationen mellem afdelingen og boligforeningen/det boligsociale. Nogle gang sker der ting, som de beboervalgte først hører om meget sent, siger de begge.
Store klumper er overstået
Men det burde der også være mere tid til at arbejde nu. Helle nævner, at afdelingsbestyrelsen har haft store klumper at arbejde med, men som nu er overstået. Det er forarbejdet til renoveringen, den næste boligsociale helhedsplan, bypark med mere.
Samtidig viser medlemmerne af afdelingsbestyrelsens medlemmer et større engagement end længe set.
"Ja, flere er engagerede, og vi følger op på de ting, vi arbejder med," siger Youssef Abdul Kader.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.