Hvis du skulle have lyst til at kigge i det 45 sider lange lokalplanforslag for byparken i Gellerup, så vil du måske undre dig over, at byparken tilsyneladende kun skal anlægges i selve Gellerupparken – mens Toveshøjdelen ikke er med.
Men det er også kun tilsyneladende. Toveshøjdelen SKAL laves. Kommunen er blot ikke helt pædagogisk i sit sprogbrug. Alle beboere i Gellerupparken har fået et elektronisk brev fra kommunen om lokalplanforslaget, men i brevet står ikke nævnt, at byparken gælder hele strækningen fra Tinesvej i syd til Hasle Bakker i Nord. 
Man skal følge linket til hele forslaget og læse sig frem til side 5, hvor det står, at "…denne lokalplan … alene omhandler den midterste del af den samlede grønne forbindelse fra Skjoldhøjkilen til Brabrand Sø.
Meget jord skal flyttes
Kommunen har vurderet, at den midterste del af byparken kræver lokalplan, fordi her skal rigtig meget jord flyttes rundt, der skal anlægges et regnvandsbassin, og der kan nedrives og opføres et antal småbygninger.
En lokalplan er nemlig kommunens rammer for, hvad der kan laves i et område.
Lokalplanforslaget er i offentlighedsfase frem til 16. juni (den dato står for resten heller ikke i brevet til beboerne…). Det betyder, at frem til den dato kan enhver kommentere forslaget. Byrådet skal efter høringsfristen tage stilling til kommentarer, og endeligt vedtage lokalplanen.
De væsentligste elementer i den centrale del af byparken er:

  • De gennemgående hovedstier hhv. nord-syd og øst-vest.
  • Bakkerne, som bliver udkigspunkt og kælkebakke.
  • Kunstgræsbane (er allerede lavet)
  • Sports-, kultur og fritidsanlæg, herunder multibane mm.
  • Regnvandshåndtering i form af rekreative søer
  • Klimatilpasning
  • Beplantning
  • Belysning

Brabrand Boligforening havde i forvejen regnet med at starte anlægsarbejdet i den nordlige og sydlige ende – det vil sige uden for lokaplanområdet. Derfor vil lokalplanlægningen ikke rykke ved tidsplanen.
Arbejdet ventes at gå i gang efter sommerferien. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.