Brabrand Boligforening har givet blokambassadørfunktionen ”rethinking”.

Udgangspunktet har været en konkret udfordring.
"Vi har manglet blokambassadører, og derfor har vi valgt i en prøveperiode at gøre det lettere at være med i korpset af blokambassadører," forklarer Ulla Bording, der er projektleder i det boligsociale arbejde.

Brabrand Boligforening vil med denne afprøvning af en gentænkt blokambassadørfunktion vurdere, hvad der virker bedst i praksis for at lære af de erfaringer, som opnås.

Blandt de vigtige ændringer er, at man nu, i modsætning til før, blot skal bo i Gellerup / Toveshøj og være  myndig. Før var det et skånejob. Ligeledes er det kun specifikke, afgrænsede temaer, som blokambassadørerne taler med beboerne om, og det sker med hjælp fra meget konkrete plakater og brochurer.

Gode mavefornemmelser

Ulla Bording har en god mavefornemmelse for, hvordan den reviderede ordning vil blive modtaget blandt jobansøgerne.
” Vi har på nuværende tidspunkt underskrevet 11 nye kontrakter, og flere er på vej,” forklarer Ulla Bording og tilføjer en vigtig detalje for det mangfoldige område:  ”Og vi har flere sprog repræsenteret end tidligere.”

Ligeledes har Ulla Bording en god mavefornemmelse for folks motivation til at søge et job som blokambassadør:
”Jeg oplever, at man bliver blokambassadør for at gøre noget godt for Gellerup/Toveshøj, for at tjene penge, være aktiv udenfor hjemmet og for at træne sit danske sprog,” forklarer Ulla Bording.

Er du interesseret ? Ulla Bording kan i så fald kontaktes på email: ulbo@bbbo.dk eller mobilnummer: 61558561.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.