Kommentar af Henning Winther, boligsocial leder
I april var der valg til afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og Toveshøj, og vi sagde både farvel til gamle kendinge og hilser på nye ansigter i bestyrelserne nu.

Den mest omtalte begivenhed er dog, at Gellerupparken har fået ny formand, Youssef Abdul Kader, og ny næstformand, Abdinasir Jama.

Valget har været fredeligt, og der er fuld opbakning til den nye formand og næstformand, hvilket er glædeligt for Gellerupparken.

Det sikrer en god og rolig fremdrift, hvor bestyrelsens fine arbejde i forbindelse med både den daglige drift og udviklingen af de fysiske og sociale helhedsplaner kan fortsættes og udvikles i et fornuftigt tempo.

Vi ønsker herfra et stort tillykke til de nye folk i spidsen for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. Vi glæder os til et godt samarbejde fremover i beboerråd, følgegrupper og i de mange andre sammenhænge, hvor det boligsociale arbejde og afdelingsbestyrelserne mødes og skaber fælles retning sammen med de
frivillige og kommunens institutioner i området.

Det er vigtigt for det boligsociale arbejde, at vi hele tiden lytter og koordinerer vores indsats i forhold til de udfordringer, som beboerne gør opmærksom på til bl.a. afdelingsbestyrelserne.

Brug beboerdemokraterne
Vi vil derfor også opfordre beboerne i Gellerupparken og Toveshøj til at gøre deres afdelingsbestyrelser opmærksomme på eventuelle sociale udfordringer, så vi sammen kan hjælpe med at løse dem.

Vi har alle sammen en fælles opgave med at gøre Gellerupparken og Toveshøj til en mere attraktiv bydel.

Ingen af os kan gøre det alene, men sammen kan vi nå langt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.