Et af de helt store trækplastre i Gellerup vil blive Verdensbadet – et stort set nybygget badelands- og wellness-center, på den grund, hvor Gellerupbadet er i dag.
Byrådet tog stilling til tankerne i aftes – og politikerne var begejstrede. Både fordi Verdensbadet kan trække op til 600.000 gæster om året til Gellerup – og sikkert også, fordi byrådet stort set ikke selv skal have penge op af lommen.
Byggeriet skal nemlig ske i samarbejde med private investorer, der skal bygge centret og derefter drive det i et samarbejde med kommunen. Badet skal eksempelvis stilles til rådighed for beboersvømning, foreningssvømning og behandlingssvømning på aftalte ugedage.
Investoren er ikke fundet endnu, men ifølge projektleder Kristian Bjerring Lauritsen i Brabrand Boligforening er der kontakt til investorer, som er interesseret i at byde på projektet, når processen kommer så langt. 
Ud over private investorer er bidrag fra fonde også tænkt ind i finansieringen.
Del af sports- og kulturcampus
Indstillingen til byrådet pointerer, at der ikke findes noget tilsvarende i hverken Aarhus eller nabokommunerne, så der kan ventes så høje besøgstal som 600.000 om året. Til sammenligning havde Aros Kunstmuseum 816.000 gæster, mens Tivoli Friheden havde 423.000 gæster sidste år.
Verdensbadet vil også kunne blive en succes i kraft af naboskabet, idet der her midt i Gellerup bliver rigtig mange tilbud for både beboere og gæster, samlet i et "sports- og kulturcampus". Det består af: 

1. Beboerhus/bibliotek
2. Bevægelseshus
3. Verdensbad
4. Viden og Uddannelseselement / Højskole
To udendørs faciliteter:
5. Kunstgræsbane
6. Byparken
Og et samlende midtpunkt:
7. Verdenspladsen

Skal gavne hele Aarhus
I byrådet kaldte Steen B. Andersen det "… en god idé med et badeland, men vi skal også sørge for, at de beboere, der bor der, har mulighed for at bruge det,"
Jette Skive (DF) var også med på ideen, men ville ikke være med, hvis der skal tages religiøse hensyn til brugen af badet.
Thomas Medom (SF) brugte udtrykket ‘genialt’, mens Marc Perera Christensen sagde ‘verdensklasse’ om projektet, men han stillede dog spørgsmål til, hvorfor det lige skal placeres i Gellerup og ikke i en anden forstad.
Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) sagde, at man ikke skal begrænse projektet til alene at være for Gellerup.
"Ja, det vil løfte Gellerup og Toveshøj, men vil gavne hele Aarhus," sagde han.
Sagen blev sendt til yderligere behandling i kulturudvalget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.