I det seneste nummer af det trykte gellerup.nu bringer vi over to sider en oversigt over de aktuelle projekter i helhedsplanen. Vi bringer også teksten her – sammen med billedet til højre, som du kan gøre stort ved at klikke på det.

Bus: I 2017 udarbejder Midttrafik en ny trafikplan. Det betyder, at Toveshøj får sin buslinje tilbage i 2017.

Letbanen: På længere sigt – dvs. om måske ti år – kommer letbanen til at køre fra City Vest til Bazar Vest og videre ud af Edwin Rahrsvej ind mod byen.
Nedrivning: De to tomme blokke (A9 og A10) ved beboerhuset Yggdrasil er helt væk i henholdsvis august og november. Herefter rives de tre første blokke af Hejredalskollegiet ned. De er helt forsvundet i december måned. Resten af Hejredalskollegiet tømmes for beboere.

Instant City: Hen over sommeren og efteråret vil du se flere containere skyde op langs Bygaden – de markerer, at de midlertidige funktioner giver liv i byen. Noget af det første bliver en værkstedscontainer, som er både en virksomhed for en lokal tømrer og et værksted, som beboerne vil kunne benytte. Teselskabet har også en lille container til te-dyrkning.

Gellerup C: Cirkus Tværs, ACFC og Sigrids Stue har sammen startet Gellerup C, finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Aarhus Kommune De tre foreninger vil sætte containere op tæt på E & P-Huset og tilbyde henholdsvis trapez-tårn, ”miniklubhus” og en lille kunstskole.

Dagtilbud Gellerup er næsten færdigbygget, og børnene rykker ind i august. Det nye byggeri har fem huse  ed fire dagtilbudsafdelinger og et sundhedshus, bundet sammen at et fælles væksthus.
Iværksættere: Opgangen er ved at blive fyldt op af iværksættere med gode ideer. Opgangen ligger på en hel etage over Gellerup Bibliotek. Kontakt: https://www.facebook.com/opgangen
Køkken: Den 1. juli genåbner Laden som køkkenkollektiv. Det er Smag på Aarhus, Smag à la Gellerup og Verdenshaverne, der står bag projektet. Det er meningen at køkkenkollektivet skal trække aarhusianerne ud til Toveshøj og arrangere begivenheder for de lokale beboere.
Vejtrængsel: Først i august er Edwin Rahrsvej bygget helt færdig. Slut med trængslerne her!
Nybyggeri: Aarhus Kommunes bygger administrationsbygning, hvor der foruden Teknik og Miljø også bliver plads til familieafdelingen og til Lokalpolitiet. Lokalplanen er netop blevet godkendt, og byggeriet er ved at gå i gang. Det forventes klar til brug sidst i 2018. Se www.meetaarhus.dk
Bygaden: Strækningen Bygaden-Tinesvej er færdig efter sommerferien. Bygaden åbnes med vejfest i september, hvor den også navngives. (I det trykte blad gellerup.nu nævnes 15. august, men datoen er udskudt).

Tværforbindelse: Sydlig Tværforbindelse kobles sammen med Bygaden. Sydlig Tværforbindelse vil gå helt ud til Åby Ringvej, men det kræver først genhusning af beboere i blok 4, der skal gennembrydes af tværforbindelsen.

Vandfald: På hjørnet af Tinesvejs forlængelse og Gudrunsvej bygges efter sommerferien ”Fossen” – et vandfald med stier. Det skal være et nyt vartegn for området og er første skridt i realiseringen af den  kommende bypark. Er efter planen færdigt sidst på året.

Skarpere: Det bløde sving på Gudrunsvej skal gøres skarpere. Det sker i efteråret for at få hastigheden ned og sikkerheden op. Først skal de andre nye veje i området dog være bygget færdige.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.