Dimissionsstemningen i Gellerup gælder ikke kun for alle de flotte studenterhuer. Også mange af de faste medarbejdere på Det Boligsociale Sekretariat har netop været til eksamen.
De har afsluttet diplommodulet ‘Teorier og Metoder i det boligsociale arbejde’ på VIA University College. Faget er en del af den spritnye diplomuddannelse i boligsocialt arbejde, som blev skudt i gang i København i efteråret 2015 – og for første gang i Aarhus i det forgangne forår. Tre DBS-medarbejdere fortæller hér lidt om, hvad de har fået ud af – som nogen af de første i landet – at få deres boligsociale arbejde sat på skolebænken:

Ghassan Hassoun, leder af Fremskudt Jobvejledning:
”Først handlede det om forståelsen af dét at være boligsocial – hvordan vi samarbejder med professionelle og beboere. Det har virkelig sat refleksioner i gang. Med ABCD-metoden har man for eksempel fokus på dem, der faktisk kommer til arrangementer – ikke dem, der ikke kommer. Det hjælper at tænke på den måde.
Jeg har skrevet eksamensopgave om samarbejdsaftaler og partnerskabsaftaler, i forhold til mit arbejde i Fremskudt Jobvejledning. Her har jeg haft fokus på relationsarbejde (den måde, vi møder hinanden på som mennesker, og hvad det betyder for den udvikling, vi ønsker, red.) i forhold til samarbejdspartnere – især tillidsforhold og hvad det betyder i praksis. Hvis kemien ikke passer, dur det ikke. Relationer er så vigtige!”

Ulla Bording Jørgensen, projektleder for blokambassadørerne og lektiehjælpstilbud:
"Teorierne handlede meget om entreprenørskab (når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre, red.) og samarbejder mellem professionelle.
Jeg savnede lidt mere om hjælp til selvhjælp – hér føler jeg, at vi er rigtig gode og faktisk foran her i Gellerup. Vi er gode til at hjælpe beboerne og de frivillige til at gennemføre deres helt egne aktiviteter.

Modulet var et puslespil af mange forskellige ting – og for mig på mange måder en bekræftelse af mange af de ting, jeg tænkte i forvejen. Vi fik identificeret nogle begreber – og det var godt at få sat begreber på, som man kan jonglere med."

Ahmad El-Ahmad, projektleder for uddannelsesvejledningen Get2Ed:
"Jeg er blevet mere bevidst om, at boligsocialt arbejde afhænger enormt af sammenhængen det udføres i, meget om relationer og ligeværdig dialog. Boligsocialt arbejde har komplekse problemstillinger, som kræver fleksible løsninger baseret på tiltag sammen med beboerne, som man med tiden lader beboerne styre selv. Det kræver, at man identificerer udfordringer og muligheder i fællesskab. 
Min faglighed er kommet i spil på nye måder – som social entreprenør, netværksagent, kommunikator, brobygger, koordinator og ikke mindst som facilitator."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.