Har du været på Edwin Rahrs Vej for nylig? Så har du set, at vejarbejdet er færdigt, at trafikken glider pænt ind fra fire spor til to spor. Der bliver stadig lavet kabelarbejde i to af fortovene, men det er uden gener for kørende trafikanter, meddeler Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Vejprojektet på bygaden er stadig plaget af de kraftige regnskyl, som præger den danske sensommer. De udgør en stor udfordring for brolæggerne, som sætter kantsten og anlægger fortov.
Mange folk og maskiner er i gang for at blive færdige til indvielsen af de nye veje 16. september.
Når denne dag kommer, vil man også kunne ane et grønt skær over Bygaden, idet der snart vil blive plantet 99 træer.
Farten holdes nede
Alle kryds får lyssignaler og hævede flader for at regulere trafikken og holde farten nede. Når vejprojektet er færdigt, åbnes for indkørsel til Dortesvej og Jettesvej fra bygaden.

Ved stikvejen ind til kunstgræsbanen graves der i øjeblikket skraldesug ned. Denne vej bliver også asfalteret og får anlagt fortove.

Du har sikkert også lagt mærke til de utallige lastbiler. der i juli måned er kørt væk med jord. Ca. 20.000 kubikmeter jord er gravet væk på den østlige del af
Sydlig Tværforbindelse.
Dermed er man klar til at bryde de tomme dagtilbud på Gudrunsvej 32-­36 ned og køre materialer væk.

Stikvej til bibliotek
Under vejarbejdet har det været svært at køre til Gellerup Bibliotek på Gudrunsvej 78. Det bliver snart nemmere, idet helhedsplanen anlægger en ny indkørsel fra Tinesvejs forlængelse til Aarhus Kommunes bygning, Gudrunsvej 78, så det igen er muligt at køre direkte til blandt andet Gellerup Bibliotek.

Endelig skal det bløde sving nederst på Gudrunsvej gøres skarpere – igen for at holde farten nede. Omkring 1. september går man i gang med at fjerne en jordvold i svinget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.