48.000, altså 40.000 flere end beregnet, er blevet varslet om 225-timers reglen. Men hvor er det rummelige arbejdsmarked? Hvor og hvordan kan vi sammen skabe jobåbninger?
Kontanthjælpsmodtagere og personer på integrationsydelse eller uddannelseshjælp skal fremover arbejde minimum 225 timer om året. Det svarer til 6 ugers ordinært, ustøttet fuldtidsarbejde.
Timer i et løntilskudsjob tæller ikke med. Fra d. 1. april 2016 til d. 31. marts 2017 skal man dokumentere, at man har haft 113 timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 6 måneder. Den 31. marts 2017 skal man dokumentere, at man har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 12 måneder.
Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen vil uden tvivl medføre en stigning i ansøgninger om forskellige former for hjælp i særlige tilfælde. Men de kan kun bevilges én gang – og i akutte, enkeltstående tilfælde.
Det er billigt til at ansætte nogle i småjob
Derfor opfordrer jeg alle entreprenører og firmaer især i området til at påtage sig et socialt ansvar. Alle firmaer og institutioner kan ansætte en kontanthjælpsmodtager for under 30.000 kr. om året. Kunne du som
virksomhed gå foran med en frokostordning, som kan hjælpe en beboer i beskæftigelse fem timer om ugen? Så kontakt Fremskudt Jobvejleder Ghassan Hassoun, på 2336 1007.
Det er ufaglærte jobs man efterlyser, som f.eks. rengøring/køkken, pædagogmedhjælper og piccoline. Derfor er fremskudt jobvejledning i gang med at etablere et samarbejde med forskellige lokale institutioner med henblik i at formidle jobmuligheder til beboerne. Jeg sidder i øjeblikket med en del kvinder som brænder for at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi kan matche dit firmas forventninger med de beboere vi har.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.