Byrådet har efter en længere høringsperiode besluttet at skære ned på antallet af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj. Brabrand Dagtilbud nedlægges, og børnene fordeles til Gellerup og Toveshøj.
Der kommer også nye ledere af de to tilbageværende dagtilbud.
Områdechef i Børn og Unge Silkeborgvej, Berit B. Vinther, forklarer:
"Fremover vil der være to dagtilbud i Gellerup og Toveshøj. Navnene på de to dagtilbud er endnu ikke fastlagt, men vil blive besluttet hurtigst muligt.
De to dagtilbud består af følgende afdelinger:
Dagtilbud 1

 • Mælkebøtten
 • Skræppen
 • Spiren
 • Junglen
 • Vuggestuen Tovshøj
 • Idrætsbørnehuset v. Globus1
 • Børnehuset Mælkevejen

Dagtilbud 2

 • Væksthuset
 • Natur- og Miljø-børnehuset Viben
 • Unimukken
 • Dagplejen i Gellerup/Brabrand

To institutioner nedlægges
Omorganiseringen betyder samtidig, at to afdelinger nedlægges. Der mangler 160 til at fylde de nuværende institutioner.
Det drejer sig om Hejredalsparken (Sødalen Dagtilbud) og Kloden (Brabrand Dagtilbud). Som udgangspunkt er det planen, at børnene fra de to afdelinger overflyttes til Væksthuset.
Men i forbindelse med lukningen af afdelingerne og omorganisering har forældrene fra de to afdelinger mulighed for at ønske at blive overflyttet til anden afdeling i deres nuværende garanti/lokaldistrikt og indenfor deres dagtilbud.
Nye dagtilbudsledere
Omorganiseringen betyder, at der skulle udpeges to dagtilbudsledere til de to nye dagtilbud i Gellerup-Toveshøj.
I dagtilbud 1 er det Jan Grand fra det tidligere Tovshøj Dagtilbud, der bliver ny dagtilbudsleder.
I dagtilbud 2 er det Lene Syberg Enevoldsen fra det tidligere Brabrand Dagtilbud, der bliver leder.
Morten Kling, der har været dagtilbudsleder i det tidligere Gellerup Dagtilbud, bliver ny leder i Åbyhøj Dagtilbud.
Berit Vinther oplyser, at det hele træder i kraft 19. oktober. De nye dagtilbudsledere vil snarest muligt præsentere en plan for fusionen. Både høringssvar og bidrag til dagtilbudslederprofil vil indgå som værdifuldt materiale i deres arbejde med at lede fusionen, understreger områdechefen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.