”Vi skal lige have lidt ro,” sagde Anett Sällsäter Christiansen, da hun som beboerformand bød velkommen til de cirka 50 fremmødte til afdelingsmødet i tirsdags. Det lykkedes, og Bo Sigismund blev valgt som dirigent.

Siden sidste møde er der gået godt et halvt år, og Anett Sällsäter Christiansen lagde ud med det ironiske i, at hun plejer at tænke ”der er da ikke sket noget siden sidste møde”, men at når hun så dykker lidt ned i loggen – jo, så er der sket meget alligevel.

Toveshøj er kendetegnet ved blandt andet et højt aktivitetsniveau på foreningsniveau. Mest kontinuerligt har været Folkekøkkenet i Laden, som har kørt hver fredag siden det tidlige forår. Og netop Laden har været den største forandring.

Laden er beboernes egen
30. juni ophørte Tousgaardsladens Venners lejemål, og Laden er nu helt Toveshøjs egen.
Visionen er, at Laden skal fungere ligesom det var ”beboernes egen dagligstue”. I dag er der nogle få faste aktiviteter i huset, og bestyrelsen ønsker et hus med aktiviteter fra tidlig morgen.

Det er der også et langsigtet formål med: Det nye Beboer- og Sundhedshus står klart om fire-fem år, så i de næste par år bliver Laden en øvelsesplatform, indtil det nye hus står færdigt.

Afdelingsbestyrelen var i weekenden før beboermødet på en studietur til seks forskellige steder i København og Malmø for at studere forskellige former for forsamlingshuse. 8. oktober er der planlagt en studietur for beboerne på Toveshøj, hvor konklusion på turen tages ved en workshop senere. En af bestyrelsens konklusioner var dog ”fleksibilitet og atter fleksibilitet”.

Helhedsplan – nu med bus
I øjeblikket er der en del i støbeskeen – det vil sige, at beslutningerne er taget, men at man ikke er nået til at gennemførelsen endnu.

Toveshøj ejer jorden, som huser børnehaver på Janesvej. Når børnehaverne er revet ned, som det netop er sket i Gellerupparken, vil jorden blive solgt – og pengene blive brugt til renovering af lejlighederne på Toveshøj.

Man har på Gudrunsvej haft en cykelsti siden foråret 2015 – det får man også på Lenesvej og Janesvej. Og som man i Gellerupparken har fået Karen Blixens Boulevard og får Trille Lucassens Gade, får man på Toveshøj en forlængelse af Janesvej, så den kommer til at gå rundt om Toveshøj.
Der foregår i øjeblikket forhandlinger om betingelser med Olav de Linde, som ejer jorden ved basaren. Når Janesvej er forlænget, vil den kommende bybuslinie nr. 24 køre rundt om Toveshøj, og da vil der en gang i timen på hverdage være bustransport fra Toveshøj. Noget mindre end frem til 11. august 2011, men alligevel.
Den mangeårige proces med at få bedre buslinier er dog ikke slut. Gellerup Fællesråd arbejder stadig på at få linie 4a og linie 15 til at betjene området bedre.
Anett Sällsäter Christiansens beretning blev enstemmigt godkendt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.