Boligforeningens administrationschef Susanne Witting havde på afdelingsmødet en tidlig julegave med til beboerne på Toveshøj:

Et overskud på 2015-regnskabet på 2,7 millioner kroner har frigjort 706.000 kroner til afdelingen, og sammenholdt med en række besparelser og øgede indtægter sikrer det en lavere husleje i tre år.

Lejeindtægterne og øgede renteindtægter har en effekt på regnskabet, der trækker i den positive retning.  For eksempel stiger renteindtægterne med 0,8 procent. Også vaskeriet og driftssikringen fra Landsbyggefonden hjælper til. Samlet forventer Brabrand Boligforening, at indtægterne i 2017 vil stige med 2,8 millioner kroner.

Skraldesug og hærværk

Der er dog malurt i begæret. Det defekte skraldesug har i foråret og sommeren 2016 vist, at driften på Toveshøj er sårbar. Reparationen af skraldesuget på grund af ekstremt uansvarligt brug har været teknisk særdeles kompliceret og særdeles kostbar.
Beboerformand Anett Sällsäter Christiansen oplyste, at hvis skraldesuget i fremtiden ikke bliver brugt ansvarligt, kan løsningen meget vel blive, at skraldesuget afskaffes, og at man efterfølgende skal gå ned til containere med sit skrald.
Hærværkskontoen på Toveshøj ventes i 2017 at stige med 676.000 kroner, og udgifterne til renholdelse af området med 277.000 kroner.

Adfærdsmæssige faktorer
I sin beretning fremhævede Susanne Witting, at der er udgifter, som man selv har indflydelse på via sin adfærd. Netop hærværk og renholdelse er blandt de væsentlige i denne forbindelse foruden naturligvis de mere dagligdags som gadelys hele natten og aktiviteter i området.
Hvis skraldesuget afskaffes og erstattes af containere, er risikoen, at folk stiller deres affald forkert – det giver ekstra udgifter og tiltrækker i øvrigt rotter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.