Når man siger ‘gennembrud’, betyder det oftest ‘succes’ eller ‘åbning’ for et projekt. I Gellerupparken forberedes en helt fysisk ‘åbning’, nemlig en vej, som skal gå igennem Blok4 på Gudrunsvej.
De knap 50 fremmødte på afdelingsmødet tirsdag tilbragte en ret fredelig aften med forrmandsberetningog et løfte om nul huslejestigning. Det mest omdiskuterede var det plagede affaldssug i både Toveshøj og Gellerupparken – forårsaget af, at nogle beboere smider helt tossede ting i affaldsskaktene.
Genhusning i gang
Men de hørte også om pilotprojekterne for den kommende milliarddyre og længe ventede renovering af blokkene. Da Blok4 alligevel skal have et stort hul igennem sig af hensyn til Trille Lucassens Gade, er det oplagt at bruge denne blok (og Blok B7) til den første renovering. Erfaringerne herfra og fra Toveshøjs pilotprojekt skal bruges ved renoveringen af samtlige boliger i Gellerupparken og Toveshøj.
Youssef Abdul Kader holdt sin første formandsberetning som afdelingsformand. Han fortalte, at da beboerne i B4 fik deres tryghedsgaranti i december sidste år, er genhusningen godt i gang. Selve hullet i blokken er planlagt til december i år.
Han erkendte, at den midlertidige genhusning af de beboere, der ønsker at vende tilbage til Blok4, har givet praktiske udfordringer.
"Vi er ved at få udarbejdet en genhusningsliste, men afdelingsbestyrelsen skal først godkende listen, før der sker noget," sagde Kader.
Det kommende beboerhus er et andet projekt, der arbejdes med – i øvrigt sammen med projektleder Kristian Bjerring Lauritsen i boligforeningen. Beboerhuset skal give plads til mange forskellige brugergrupper, ikke mindst Foreningernes Hus, betonede afdelingsformanden.
"Men der er stadig plads til beboernes indflydelse på indretning mv. Hvis I har forslag, så henvend jer til Kristian," sagde han. Kristian har emailadressen krila@bbbo.dk
Det boligsociale prioriteres
Næstformand Abdinasir Jama fortalte om samarbejdet med den boligsociale helhedsplan, som afdelingsbestyrelsen prioriterer højt. Den næste helhedsplan for 2018-21 er på vej, og afdelingsbestyrelsen har sat en weekend af til at gå i dybden med de foreslåede indsatser.
Video, tis og affald
Kaders og Nasirs beretninger gav ikke anledning til megen diskussion. Mest snak var der som nævnt om skraldesuget, og det fik Chadi Ali Kayed til at foreslå videoovervågning, selv om det allerede en gang er nedstemt af afdelingsmødet. Overvågning vil bedre kunne afsløre dem, der f.eks. sorterer affald forkert, og – som en anden beboer pegede på – tisseri i opgangene.
Youssef svarede, at Toveshøj har fået videoovervågning, og det var alligevel her, at problemet med det tilstoppede skraldesug startede i foråret.
Nezar Ajjawi nævnte også, at man har bedt imam Radwan Mansour fortælle i fredagsbønnen, hvordan børn, unge og voksne kan opføre sig bedre i afdelingen.
"Og hvis vi 50 tilstedeværende fortæller videre til andre beboere, kan det også afhjælpe problemet," sagde han.
Huslejen holdes fast
Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet, som ser så godt ud, at huslejen kan fastholdes i 2017. Næsten ingen lejligheder står tomme, og hærværk er på et lavt niveau. Til gengæld kan forkert affaldssortering og et tilstoppet skraldesug forværre økonomien, understregede hun.
Der skal spares
Som hovedformand holdt Keld Albrechtsen et indlæg om foreningens projekter, ikke bare i Gellerup med den kommende administrationsbygning, men også på Østhavnen og de afdelinger, der har renoveringer på vej.
Alle boligforeninger er af regeringen blevet pålagt at effektivisere, og det vil påvirke hver enkelt afdeling. I 2020 skal der spares, hvad der svarer til 200 kr. om måneden pr. lejemål. Det gode er, at denne "gevinst" må beholdes, for eksempel til lavere husleje.
Peter Iversen var aftenen ordstyrer, og han gelejdede afdelingsmødet igennem dagsordenen på under to timer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.