Ahmad Moussa, skoleleder på Lykkeskolen, tager imod på en regnvåd torsdag. Anledningen er en artikel i Politiken, der skrev at elever fra muslimske friskoler klarer sig markant bedre end elever fra folkeskolen, med samme baggrund.
Ifølge Niels Egelund, skoleforsker hos Aarhus Universitet, skyldes forskellen en større grad af disciplin, der ikke findes i folkeskolen.
Det kan Ahmad Moussa ikke genkende. Lykkeskolen er blevet nødt til at få hjælp af tre af Klubberne i Gellerup, der kommer og spiller fodbold med børnene og også afholder kurser og ture i naturen. Team Success fra Vejle er også hentet ind.
Den store udfordring skyldes ifølge Moussa opdragelsen. ”Opdragelsen derhjemme flyder. Børnene er ikke blevet vænnet til at skulle håndtere en uddannelse”. Som eksempel nævner Ahmad en pige, der var vant til altid at få sin vilje, og begyndte at skrige hvis hun ikke fik den. Han tog en samtale med moren, hvor han fortalte at hun ødelagde sin datter med den opdragelse.
Forældre underskriver kontrakt
Lykkeskolen har et udpræget samarbejde med forældrene. Før nye elever kan starte gennemgår de en test, og forældrene skal underskrive en kontrakt der siger at de forpligter sig til at deltage i forældresamtaler, møder og ekskursioner.
Friskoler og privatskoler har altid scoret de højeste karakterer i Danmark, siger Moussa, men forskellen er ikke så stor som i andre lande. Folkeskolen er god her i Danmark. Moussa havde selv et barn i folkeskolen i Fredericia, hvor han bor.
Elever ikke kriminelle
Ahmad Moussa siger, at ingen elever fra Lykkeskolen er røget ud i kriminalitet i de sidste 20 år. Det skyldes at problemerne tages i opløbet. Hvis nogle forældre opdager at deres børn er begyndt at ryge, eller de kommer for sent hjem, eller er begyndt at hænge ud med nogle uheldige typer, så sættes der en indsats i gang.
Forældre vælger til
Bünyamin Simsek, børn- og ungerådmand i Aarhus, peger på de samme ting som Ahmad Moussa: ”Et bevidst og målrettet skolevalg tyder på en høj forældreopbakning til børnene, og det er afgørende for, om børnene klarer sig godt i skolen. ”
Til gengæld mener Simsek ikke at undersøgelsens resultater kan tages generelt: ”Krakas undersøgelse bygger på data over en otteårig periode fra et stort antal elever fra hele landet. Den siger ikke noget om lokale forhold. Derfor finder jeg det vanskeligt at lave lokale sammenligninger på den baggrund.”
Tovshøjskolen har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.