Det kan gå begge veje på onsdag, når byrådet diskuterer kønsopdelt svømning i Aarhus Kommunes svømmehaller. For Socialdemokraterne har endnu ikke afgjort, hvad de mener. 
Springer de på Venstres vogn om forbud mod kønsopdelt svømning, så er der flertal for et forbud. Venstre kan sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne danne flertal. De konservative sagde på sidste byrådsmøde, at de hælder mest til at stemme ja til Venstres forslag.
SF går ikke ind for kønsopdelt svømning, men vil heller ikke stemme for Venstres forslag, fordi det er at "udføre sindelagskontrol" at analysere sig frem til, at det er mandsdominerede kultur, der hindrer kvinder i at svømme sammen med mænd.
Tilbage som sikre fortalere for kønsopdelt svømning er De radikale og Enhedslisten. De behøver Socialdemokraternes stemmer for at få flertal.
Sossernes dilemma
Der  er altså spænding om,  hvad Socialdemokraterne vil stemme. P?å sidste byrådsmøde stillede Peder Udengaard (S) sit dilemma op sådan:
"På den ene side så argumenteres der for, at det er skadeligt for integrationen, at kvinderne fastholdes i kvindeundertrykkende miljøer, og det er en bjørnetjeneste man gør dem med for eksempel tilbud om kønsopdelt svømning. På den anden side der argumenteres der for, at kvinderne, såfremt der ikke var mulighed for kønsopdelt svømning, vil være tvunget til at blive derhjemme og være afskåret fra kontakt til omverdenen, at de vil være afskåret muligheden for at danne netværk, der kan være med til at give dem redskaberne til at bryde ud af kvindeundertrykkende miljøer. Og det er derfor en gevinst for integrationen at have kønsopdelt svømning. Derfor burde det helt centrale spørgsmål i debatten egentligt også være, kan det sandsynliggøres, at det er en integrationsmæssig gevinst at fastholde et tilbud om kønsopdelt svømning?
Notat bakker kønsopdelt svømning op
I et notat til kulturudvalgsmødet forleden skrev Magistraten for Kultur og Borgerservice blandt andet, at den kønsopdelte svømning i Aarhus er den mest populære svømmeaktivitet overhovedet. Notatets konklusion var meget klar:

”Det er Sport & Fritids vurdering, at deltagelse i kvindesvømning styrker kvinderne, deres netværk, deres sundhedstilstand og deres aktive deltagelse som medborgere i Aarhus. For mange piger og kvinder med minoritetsbaggrund er alternativet til disse svømmeaktiviteter, at de ikke er hverken foreningsaktive eller fysisk aktive.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.