I en ny undersøgelse gør kvindesvømmerne i Gellerupbadet op med det billede af ”undertrykte kvinder”, som byrådsmedlemmerne har tegnet af dem. Den viser nærmest det modsatte billede: kvinderne er ikke undertrykte af deres mænd, og kvindesvømningen fremmer faktisk deres integration.

Byrådets beslutning var ikke baseret på en lokal undersøgelse. Ifølge styregruppen for Kvindesvømningens Venner var det derfor nødvendigt at se nærmere på, hvem kvinderne rent faktisk er, og hvorfor de benytter tilbuddet om kvindesvømning. Undersøgelsen er gennemført af Regina Lamscheck-Nielsen, som er selvstændig konsulent og ikke part i svømmedebatten.

65 kvinder – eller to tredjedel af de, der gennemsnitligt bruger Gellerupbadets kønsopdelte svømning hver lørdag eftermiddag – har svaret på spørgsmålene. De adspurgte kvinder svarer, at kvindesvømning ikke hæmmer integrationen, sådan som byrådsmedlemmerne mener, men derimod kan styrke integrationen.

Undersøgelsens konklusion er en anbefaling til byrådet om at se kvindesvømning som en potentiel ressource til at fremme integration i og omkring Gellerup.

Drop fordommene

I en pressemeddelelse fra Kvindesvømningens Venner lyder også denne opfordring til byrådet:

”… at byrådet opfatter rapporten som en opfordring til at basere beslutninger, der griber ind i borgeres private fritidsforhold, på et validt grundlag. Det er ikke sket i denne sag.”

Og videre:

”… at vores rapport fint kan fungere som bidrag til en endnu mere fyldestgørende og forskningsbaseret undersøgelse, der kan sætte byrådet i stand til at træffe beslutninger på baggrund af reelle oplysninger – og ikke på fordomme.”

Kvinderne er ressourcestærke
Undersøgelsen viser en stor spredning iblandt kvinderne mht. alder, socioøkonomisk ståsted og etnisk oprindelsesland, men samlet set er der tale om en ressourcestærk gruppe kvinder. At kvinderne er ressourcestærke kommer bl.a. til udtryk ved:

  • at de allerfleste kvinder taler perfekt eller næsten perfekt dansk
  • at 90 procent af kvinderne er danske statsborgere
  • at når de er til svømning, er det samtaleemner som uddannelse/job/karriere og det danske samfund, der særligt optager dem
  • at de fleste af kvinderne har en velfunderet uddannelsesmæssigbaggrund og er forankret i arbejdslivet

Undertrykte?
Kvinderne er også spurgt, om "andre" har bestemt, hvilken form for svømning de må deltage i. Een ud af de 65 svarer ja. Over 90 procent har svaret, at det har de selv bestemt.
De er også spurgt, hvad de vil gøre, hvis dette svømmetilbud forbydes. Over halvdelen vil stoppe med at svømme. 29 procent vil svømme et andet sted med kvindesvømning. Knap 10 procent ville svømme med blandede hold.
Under halvdelen af kvinderne kommer i øvrigt fra Brabrand (27 ud af 65) – resten er bosat bredt i andre bydele.) 79 procent angiver af være muslimske, resten fordeler sig på kristne, andre trosretninger og ateister.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.