Byrådsbeslutningen om at stoppe den offentlige kvindesvømning i Gellerup bygger på, at kvindesvømning er et udtryk for at kvinderne er undertrykte. Brugerundersøgelsen om de kvindelige svømmere i Gellerupbadet har spurgt kvinderne hvad de mener om sagen. Den gængse opfattelse er, at det er noget sludder.
For kvinderne er kvindesvømning bestemt ikke forbundet med kvindeundertrykkelse. De relaterer kvindesvømning til tryghed, hygge og fælleskab og beskriver det som et sted med ”en særlig stemning af accept, åbenhed, venlighed”.  
Brugerundersøgelsen har vist at over halvdelen af de adspurgte kvinder vil stoppe med at svømme, hvis kvindesvømning bliver afskaffet. Spørger man denne gruppe kvinder, hvorfor de ville stoppe, handler det for nogle om blufærdighed og trivsel. Og så handler det om personlig frihed. Her er blufærdighed en del af den personlige frihed. Vi har plukket i nogle af deres svar.
”Andre, selv ikke min mand, kan ikke tvinge mig til at gøre noget jeg ikke ønsker. Mit ønske er rent kvindehold, det er der jeg har det godt med mig selv.”
”Det er der jeg har min frihed til at være mig selv, uden at folk vil kigge på min påklædning.”
For nogle af kvinderne opfattes byrådsbeslutningen om at afskaffe kvindesvømning derfor også som et overgreb på deres personlige frihed.
Ikke undertrykte
I modsætning til Aarhus byråd, der ikke forklarer hvad de mener med kvindeundertrykkelse, giver de kvindelige svømmere et tydeligt billede af hvad de forstår ved kvindeundertrykkelse. Det er fx ”når kvinder ikke selv må vælge hvad de vil”. Eller når nogen udefra bestemmer hvad de må og ikke må.
Kvinderne ser ikke sig selv som undertrykte. Derimod gør de klart at de må gøre hvad de vil og at kvindesvømning er et frivilligt og ikke mindst selvstændigt valg. Den gennemgående holdning blandt kvinderne er, at ”andre ikke skal bestemme over mig”.
Desuden er kvinderne trætte af forestillingen om, at de ikke skulle være selvbestemmende og frabeder sig at blive set som undertrykte: ”Hverken politikere eller andre skal bestemme, om jeg er undertrykt. Sådan noget sludder!”.
Sammenlagt tegner undersøgelsen et billede af en kvindegruppe, som sætter selvbestemmelse højt. Desuden konkluderer undersøgelsen, at kvinderne har en stor bevidsthed om kvindefrigørelse som en væsentlig værdi.   

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.