AffaldVarme Aarhus forbereder nu byens borgere på en ny affaldsordning, der betyder, at du skal til at sortere dit affald fra næste efterår.
Det betyder at du fremover skal sortere dit affald i tre dele:

  • Almindeligt køkkenaffald, såkaldt restaffald,
  • Glas, plast og metal, og
  • Papir og småt pap.

Årsagen er, at Aarhus Kommune gerne vil bidrage til, at vi får et bæredygtigt samfund. Det kan blandt andet ske ved at vi i fællesskab genanvender en mængde ressourcer, i stedet for som nu bare smider dem ud.
Se kampagnesiden her
Nyt forsøg
Nogle læsere kan nok huske sidste gang der blev forsøgt affaldssortering i de aarhusianske hjem, og de sorte og grønne plasticposer. Denne gang bliver det anderledes, lover AffaldVarme på deres hjemmeside: ”Sorteringen i grønne og sorte poser handlede om madaffald. […] Det var flere forskellige faktorer, der bevirkede, at systemet ikke var optimalt og blev for dyrt i forhold til, hvad det gavnede.  Glas, plast, metal, pap og papir er netop udvalgt denne gang, da disse materialer har stor værdi i forhold til genanvendelse.”
Gammel kending står for opgaven
Peter Sørensen, tidligere inspektør for Brabrand Boligforening, skal stå for at indføre det i alle afdelinger i boligforeningen. Frem til marts har han derfor et kæmpearbejde med at tage kontakt til alle afdelingsbestyrelser, og få klarlagt deres behov i forbindelse med den nye affaldssortering. Beslutningen skal tages i marts, for at AffaldVarme kan nå at bestille de nye affaldscontainere der skal stå rundt omkring.
Følg også Facebooksiden her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.