Hvordan oplever unge med en etnisk minoritetsbaggrund politiets arbejde i deres dagligdag? Og hvilke konsekvenser har sådanne oplevelser for forholdet mellem politiet og de unge?
Disse spørgsmål ønsker vi at besvare i et nyt forskningsprojekt på Center for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet), hvor vi i samarbejde med andre nordiske forskere vil interviewe unge i Danmark, Norge, Sverige og Finland om deres erfaringer med politiet i dagligdagen.
Følelse af uretfærdighed
I de senere år har der været et stort fokus på unge med en minoritetsbaggrund i medier, politiske debatter og i forhold til politiets indsatser. Ofte bliver disse unge forbundet med forskellig slags kriminalitet. Forskere har advaret om, at denne opmærksomhed kan påvirke de unges følelse af at blive behandlet retfærdigt af myndighederne, hvilket igen kan påvirke deres samarbejde med politiet.
For at få de unges perspektiver på politiets arbejde vil vi være til stede i Gellerup for at interviewe unge mellem 16 og 25 år om deres oplevelser med politiet. Disse interviews vil blive sammenlignet med interviews med unge i de andre nordiske lande. Resultaterne af undersøgelsen vil være med til at skabe viden om, hvordan politiet bedst kan møde unge i udsatte boligområder.
Vi er meget interesserede i at snakke med unge i eller omkring Gellerup, der har været i kontakt med politiet. Du kan kontakte Mie Haller: Tlf. 9350 8198. Mail: mbh.crf@psy.au.dk (Man får et gavekort på 150 kr. for at deltage)

Gellerup er valgt til undersøgelsen, fordi der er en lokalpolitistation, der er en høj procentdel med anden etnisk baggrund, og området har ofte medieomtale.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.