Den nye affaldsordning træder først endeligt i kraft for alle i Gellerup og Toveshøj d. 1. oktober 2017. Men beboerne i blokkene 29-41 og 43-47 på Janesvej på Toveshøj,  vil måske allerede prøve et nyt affaldssystem i løbet af foråret 2017.
”I store afdelinger som Gellerupparken og Toveshøj er det bedre at prøve en løsning af i et mindre område først, for at teste hvordan det virker, før man evt. spreder det til resten af afdelingen,” forklarer Peter Sørensen fra Brabrand Boligforenings Driftsafdeling.
Peter samarbejder i øjeblikket med nogle landskabsarkitekter om at udvikle idéer til hvordan det nye affaldssystem kan se ud i de forskellige afdelinger.
Toveshøj og Gellerupparken ser forskellige ud, så det kan også være forskelligt, hvilket affaldssystem, der virker bedst i de to afdelinger, fortæller Peter.
I første omgang har de særligt fokus på blokkene 29-41 og 43-47 på Janesvej på Toveshøj. De kan nemlig være nogle af de første, der skal prøve et nyt affaldssystem af. 
På Janesvej vil man blandt andet se på, om skrænterne ved parkeringspladserne foran blokkene kan inddrages, og lige nu arbejder de på et oplæg til, hvordan det kunne se ud med nedgravede containere.
Skal være brugervenligt
Når der skal tages beslutninger omkring placeringen af containerne er et af kriterierne, at der ikke er for langt fra beboerne og hen til containerne.
”Vi regner med et affaldssystem til hver opgang. På Janesvej har vi f.eks. overvejet at stille containerne ved trappetårnene,” siger Peter Sørensen. Men det er vigtigt at understrege, at projektet fortsat er i idéfasen, så der er ikke noget der ligger fast endnu.
Uanset hvilken slags containere der kommer, vil der være klistermærker på som viser, hvad for noget affald, der skal i hvilken container.
Hvis forslaget med de nedgravede containere bliver godkendt, er det hensigten, at nedgravningen skal ske  samtidig med de renoveringer der alligevel skal laves i området.
Beslutning i januar
Til januar vil de forskellige løsningsforslag blive fremlagt for afdelingsbestyrelsen på Toveshøj, som derfra træffer beslutningen om, om man vil gå videre med de nedgravede containere, eller om der skal et andet løsningsforslag på bordet. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.