15. januar dumper et vigtigt brev ind i E-Boksen hos alle forældre til eleverne i 9. og 10. klasse.
Brevet er fra skolens UU-vejledere, der fortæller, om eleven er parat til at komme ind på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesvejleder i den boligsociale indsats Get2Ed, Ahmad El-Ahmad, opfordrer forældrene til at se nøje på brevet sammen med den unge. Brevet kan indeholde to svar, og i begge tilfælde er det nødvendigt at reagere på det:

  • Eleven er uddannelsesparat: Her skal elev og forældre selv sørge for at sende uddannelsesplanen (tilmeldingen) til uddannelsesinstitutionen på www.optagelse.dk. senest 1. marts

For at være uddannelsesparat skal den unge opfylde tre forudsætninger:

  1. Faglig forudsætning: Hvis den unge går efter en erhvervsuddannelse, er kravet mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik. Hvis man går efter den gymnasiale ungdomsuddannelse, indgår flere standpunkts- og prøvekarakterer.
  2. Personlige forudsætninger: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.
  3. Sociale forudsætninger: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
  • Eleven er IKKE uddannelsesparat: UU-vejlederen sender uddannelsesplanen fra www.optagelse.dk , når elev og forældre har underskrevet planen. Det kan dreje sig om 10. klasse eller andet forberedende forløb.

Læs mere om vurdering af uddannelsesparathed her

Tag fat i mig!
Ahmad El-Ahmad siger, at Get2Ed samarbejder med klubber og skoler, når der tales uddannelsesparathed. Ikke mindst omkring forældrenes rolle og det at skabe gode ”karriereveje” for de unge:

”Jeg opfordrer forældrene og de unge til at bruge mig så meget som muligt! Om de møder mig i City Vest, i moskeen eller andre steder, så skal de bare tage fat i mig og få en snak om uddannelse og det hele. Vores børns fremtid er vores mission, derfor behøver det ikke kun foregå på et kontor, men hvor som helst hvor jeg møder beboerne.”

El-Ahmad møder ofte de unge rundt i Gellerup, og han spørger dem gerne, hvordan det går dem, og hvad de stiler efter. Netop fordi uddannelsesparathed ikke kun handler om karakterer, men også det personlige, så vil han gerne snakke med både de unge og deres forældre om, hvordan de unge trives.

”De unge bliver udsat for valg hele tiden. Forældrene skal understøtte deres unge og være dialogpartnere med dem.”

Derfor vil Get2Ed også lave forældreaftener og workshops – og arrangere besøg på ungdomsuddannelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.