Intet nyt fra Vestfronten er titlen på en bog af Erich Maria Remarque. Mens det er en krigsroman fra 1. Verdenskrig, er meldingen i denne artikel anderledes fredelig og positiv:
Der sker ingen ændringer af organiseringen hos Lokalpolitiet Aarhus Vest. Det KAN tages som tegn på, at der ingen grund er til at ændre strukturen i et område, hvor arbejdet fungerer godt.
Her har betjentene i et frugtbart samarbejde med lokalsamfundet sørget for god tryghed og lav kriminalitet. Eksempelvis meget få indbrud i løbet af 2016. Bispehaven oplever dog en større utryghed end i landsgennemsnittet, idet kun lidt over hver anden beboer (56,7 procent) føler sig tryg. På landsplan føler 89,1 procent sig trygge i deres nabolag.
Gellerup ligger på gennemsnittet af alle særligt udsatte boligområder (SUB), hvad angår andelen af trygge borgere – nemlig godt 71 procent. En endnu større andel har tillid til politiet i området, nemlig 79 procent. Det er over SUB-gennemsnittet på 77,4. Men udsvinget er så lille, at det statistisk er usikkert.
Politikommissær Jens Espensen giver det tætte lokale samarbejde med lokalsamfundet en god del af æren for, at trygheden er høj i Gellerup.
Dette bekræftes af en undersøgelse, foretaget af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og KORA, som er kommunernes og regionernes analyseinstitut. Den konkluderer, at et stærkt lokalsamfund er med til at øge trygheden.
Trygt som i Silkeborg
Boligsocial leder i Gellerup, Henning Winther, siger i CFBU’s omtale af undersøgelsen:

"I Gellerup har vi samme tryghedsniveau som eksempelvis Silkeborg. Det er resultatet af en fælles, målrettet indsats i samarbejde mellem beboere, politi, kommune og boligforening. Vi har oprettet et Samvirke, hvor beboere og ansatte er i dialog om tryghedsniveau, projekter, aktiviteter m.m. i området. Vi ved derfor altid, hvem, der kan hjælpe med hvad, og vi arbejder i fællesskab i samme retning.
Det er vigtigt at tage beboerne med som ansvarlige for fremdriften af i et udsat boligområde. Det er jo dem, der er eksperterne. Et samarbejde i øjenhøjde mellem alle aktører er forudsætningen for succes."
Tre ekstra betjente
Lokalpolitiet Aarhus Vest er ikke en del af den store omorganisering, som Østjyllands Politi netop har været igennem. Jens Espensen ved ikke, om det skyldes tilfredshed med arbejdet fra politiledelsens side, men vil heller ikke afvise det. Lokalpolitiet bliver nu en del af det nye Borger- og Forebyggelsescenter. Nu som før skal lokalpolitiet arbejde med almindelig politisager i området, fremme tryghed og forebygge kriminalitet.
Jens Espensen forventer, at lokalpolitiet skal udføre flere opgaver, idet stationen har fået hævet den faste bemanding til 25 medarbejdere. Det har der også tidligere været, men på grund af grænsekontrol mv. har bemandingen reelt været lavere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.