Det er ikke kun Gellerupbadet og Den Permanente i Risskov, der har offentlige kønsopdelte tilbud. Det fremgår af svar fra Aarhus Kommunes magistratsafdelinger – svar, som er blevet krævet af Det Radikale Venstre i en såkaldt 10 dages forespørgsel.
Det viser sig, at der er rigtig mange af slagsen. Det svækker den argumentation, som borgmester Jacob Bundsgaard (S) anvendte over for demonstranterne før onsdagens byrådsmøde. Her fik svømmerne en moralsk belæring om, hvad der ligger inden for "normalen":
"Det med at bade sammen med andre af det modsatte køn i  svømmehallen iført badetøj, mener vi ligger inden for normalen. Det er noget, man skal kunne holde til."
Men i alle magistratsafdelinger deles der op på køn, på trods af, at blandede køn også her er "normalen". Af svarene, som i sin helhed kan læses her, fremgår det således:
Kultur og Borgerservice:

 • Kønsopdelt svømning i Gellerupbadet, Grossererbadet i Spanien og Den Permanente
 • Kønsopdelte kor Aarhus Pigekor og Maestra,
 • Piger i Spil og Jazz Camp for piger
 • Sundhedsplejen: Fars Legestue på Dokk1
 • Borgerservice: bl.a. undervisning for kvinder i Kvindehuset

Børn og Unge:

 • ”Der kan forekomme holddeling i undervisningen på baggrund af køn”.
 • Mødregrupper og ammehjælp: målrettet mødre, men fædre er velkomne.

Sundhed og Omsorg:

 • Bistår med at opbygge mande- og kvindegrupper.
 • Svømmehold for brystopererede og svømmehold for gravide. ”Alle gravide og brystopererede uanset køn er velkomne!”
 • Socialt samvær for ældre mænd i plejehjem
 • Mandegrupper til fællesspisning
 • Mandefrokoster for beboere på plejehjem
 • Folkesundhed Aarhus har kønsopdelt træning i rehabiliteringsindsatsen i Globus1 for Type 2 diabetikere og personer med hjerte-karsygdomme
 • Folkesundhed Aarhus understøtter driften af ”Mænds mødesteder” i samarbejde med det boligsociale arbejde

Beskæftigelsesforvaltningen:

 • Cafe, drevet af unge mødre (visiteret)
 • ”Mix” for unge kvinder (visiteret)
 • ”Dusinet” for unge mænd (visiteret)
 • Kvindegruppen
 • Forskellige gruppeforløb under Sociallægeinstitutionen (visiteret)
 • Driftsoverenskomst med Krisecentret

Hvorfor opdelt?
I svarene er der et par gange givet begrundelser for at kønsopdele. Således hedder det om musiktilbuddene Piger i Spil og Jazz Camp for piger, at kønsopdelingen sker for at styrke og stimulere pigers deltagelse i rytmisk musik.
Hvorfor er det så kun mændene, der får kommunale tilbud om grupper og fællesspisning? Det forklares af Sundhed og Omsorg med, at mænd er særligt udsat for ensomhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.