Vi må gætte os frem til reaktionen i Borgmesterens Afdeling, da juristerne her fik til opgave at forklare, hvorfor man godt kan forbyde kønsopdeling i én svømmehal, men ikke i en anden, og forklare, hvordan der så kan være ret mange kønsopdelte offentlige tilbud rundt i kommunen.
Her er vores gæt:
Person 1: "Kultur og Borgerservice har sendt os et spørgsmål, som de ikke selv kan besvare, men behøver en juridisk vurdering af. Vil du lige se på det?"
Person 2: "Ej – gå væk! Det er en l….. sag! Vi kan da ikke forklare, hvordan kvindesvømning i Gellerupbadet kan forbydes, mens der godt må være "Fars Legestue" i Dokk1 eller kønsopdelt svømning på Den Permanente!"
Person 1: "Det er akkurat det, som vi skal forklare. Sæt i gang!"
Person 2: "Nå. Javel, jeg gør et forsøg. Jeg håber den holder i byrådet, men jeg lover ikke noget…"
Okay, ovenstående er lidt subjektivt og udtryk for gætterier, så for at skabe balance kommer her den objektive udgave fra "HR og Jura" i borgmesterens afdeling:
"….skal Juridisk Service supplerende bemærke, at Juridisk Service ikke har bemærkninger til, at Aarhus Kommune på nogle områder har besluttet at lave tilbud, der er rettet mod det ene køn og ikke det andet. Der henvises i den forbindelse til besvarelsen af 10-dages forespørgslen vedrørende kønsopdeling fra Anne Nygaard, Det Radikale Venstre af 20. januar 2017.
Det må i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvorvidt kønsopdeling er sagligt begrundet. Bliver det på den baggrund besluttet at lave en kønsopdeling på et område, forpligter det ikke nødvendigvis Aarhus Kommune til at beslutte kønsopdeling på alle områder, hvilket er i overensstemmelse med hidtidig praksis i Aarhus Kommune."
Der skal være saglige begrundelser!
Citat slut. Oversat til almindeligt dansk betyder det, at Juridisk Service ikke har problemer med forskelsbehandlingen, fordi det i hvert tilfælde kan vurderes, om forskelsbehandlingen er sagligt begrundet. Er den saglig, når det eksempelvis gælder mandeklubber på plejehjemmene, så kan man alligevel godt sige nej til kønsopdelte offentlige tilbud andre steder.
Gellerup.nu har ledt efter sådanne konkrete begrundelser, både i notatet fra juristerne og i besvarelsen af 10-dages forespørgslen. Men vi har ikke kunnet finde dem.
Vittige hoveder blandt kvindesvømmerne mener, at den mest saglige begrundelse for forskelsbehandlingen mellem Gellerupbadet og Den Permanente er, at i Gellerup svømmes der i klorvand, mens der anvendes saltvand på Den Permanente. 
Byrådet tager – sandsynligvis – den endelige beslutning på onsdag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.