Landsbyggefonden godkendte i januar, at der også i den næste fire års periode fra 2018-21 skal være en boligsocial helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Og der følger 30 mio. kr. med i et foreløbigt tilsagn.
Inden godkendelsen fra Landsbyggefonden er ansøgningen også blevet godkendt af de to afdelingsbestyrelser, Brabrand Boligforening samt af Aarhus Kommune.
Det betyder, at prækvalifikationen er godkendt i sin nuværende korte form, og at der nu kan gås mere i dybden med at formulere de sociale indsatser, der skal bære helhedsplanen de kommende fire år.
Møder i februar-marts
Den fungerende boligsociale leder, Kristian Bjerring Lauritsen, siger, at han i februar og marts vil invitere de parter, der i første omgang foreslog de indsatser, som nu skal virkeliggøres. Det skete blandt andet på to stormøder og efterfølgende workshops. Det er første skridt i uddybningen.
Det munder ud i en uddybet ansøgning, som skal omkring beboerdemokrater og Aarhus Kommune, før den sendes til endelig godkendelse i Landsbyggefonden til efteråret.
Den foreløbige godkendelse er kommet, fordi Gellerup og Toveshøj stadig har udfordringer med blandt andet manglende jobs, med uddannelsesniveauet, med skolefravær og at der er flere sigtede end gennemsnitligt i Aarhus.
Derfor finder Landsbyggefonden det berettiget, at Gellerup og Toveshøj skal arbejde målrettet med disse temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Tryghed og trivsel
  • Forebyggelse og forældreansvar

Landsbyggefonden er også enig i, at indsatserne skal organiseres i større, mere fleksible projekter end den nuværende helhedsplan.
Uddannelse og jobs
Under temaerne har prækvalifikationen listet en række indsatsområder op:

  • Uddannelse og beskæftigelse: forbedre uddannelsesniveauet og arbejdsmarkedstilknytningen for såvel unge som voksne i boligområderne.
  • Tryghed og trivsel: Foreningernes Hus, Demokratiudvikling, Sundhedshaver/Verdenshaver, Kommunikation
  • Forebyggelse og forældreansvar: Nedbryde den sociale arv, blandt andet gennem tilbud til småbørn og til børn og unge. Indsatserne baserer sig på brobygning i området og i et tæt samarbejde med de kommunale tilbud.

Tilsagnet på 30 mio. kr. kan bevæge sig både op og ned, når den endelige ansøgning behandles. Hvis tallet lander på de 30 mio., er det to mio. kr. mere, end den nuværende helhedsplan får fra Landsbyggefonden.
Det er et krav, at Brabrand Boligforening og Aarhus Kommunen bidrager med en medfinansiering på mindst 10 mio. kr. – et krav, som også er opfyldt i den nuværende helhedsplan.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.