Et nyt projekt betyder, at Gellerup vokser med op mod 450 nye attraktive eje- og lejelejligheder. Boligerne bliver bygget på den tomme grund ud mod Åby Ringvej syd for multiaktivitetscenter Globus1.
Det står i lokalplanforslag 1058, som byrådet behandler på onsdag – og derefter sender i offentlighedsfase, så alle kan kommentere forslaget.
Byggefirmaet Svanen i Horsens er ved at overtage grunden, der er sammenstykket af jord, der ejes af Gellerupparken og af Aarhus Kommune. Heraf har Gellerupparken de fleste kvadratmeter. De penge, som Gellerupparken får ind på salget, bruges i den kommende renovering af alle boliger.
Det er et lille år siden, at den betingede handel blev offentliggjort.
Købet af grunden er betinget af, at lokalplanen kan laves, så den opfylder byggefirmaets ønsker – og det ser ud til at lykkes.
Det store boligbyggeri kommer til at indeholde 32.800 etagemeter og bliver inddelt i to kvarterer med hver sin udformning og unikke identitet.
Der er endda et ubebygget område ud til Ringvejen, som på grund af vejstøj kun må bruges til erhvervsformål.
Vigtigt for helhedsplanen
Salget til Svanen og det forventede jordsalg til A. Enggaard A/S er vigtige for helhedsplanen. Dels sikrer de finansiering af boligrenoveringer, de er også med til at opfylde helhedsplanens mål om at tilbyde varierede former for boliger i Gellerup.
Teknik-rådmand Kristian Würz (S) siger:
”Projektet er endnu et bevis på de mange positive ting, der sker i området. Projektet kommer til at skabe endnu mere byliv i Gellerup, og der bliver plads til en flere aarhusianere, som kan nyde godt af de mange muligheder.”
Skovkvarter og Karrekvarter
Projektet vil blive inddelt i henholdsvis Karrékvarteret og Skovkvarteret.
Karrékvarteret (billedet) opføres med varierende facadeudtryk, så det fremstår som individuelle huse i fire og fem etager.
Det er planen, at Skovkvarterets huse bliver opført i to forskudte etager, der følger terrænet og ”trapper ned” mod syd. Det er også planen, at der skal etableres et stort grønt område med rekreative stiforbindelser og regnvandsbassiner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.