Mange familier i Gellerup har det svært. En anselig del er flygtet fra krige i Mellemøsten, Irak, Somalia og andre lande, og de bærer nogle gange på så tunge tanker, at de har udviklet PTSD – posttraumatisk stress syndrom, og det påvirker også deres børn.
De stressramte voksne er ofte havnet på førtidspension, uden at der er sket mere. Deres børn kan mærke, når de voksne ikke har det godt, og nogle af børnene bliver meget stille, mens andre omvendt er udadreagerende og ukoncentrerede. Det var i mange år tabu at tale med familierne om PTSD og deres sårbarhed. "Det er for svært at tale om," siger man ofte.
Men det er ikke længere tabu. Familierne vil nogle gange godt snakke, og samtaler kan være med til at fjerne det tabubelagte.
Værktøjer til at samtale
I Gellerup har 15 lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejersker og boligsociale medarbejdere lært nyt om PTSD gennem et længere forløb – og de har fået værktøjer til at tale med både børn og familier om de svære ting i dagligdagen. Kurset var gennemført af Dignity, Dansk Institut mod Tortur.
gellerup.nu har talt med to af deltagerne, pædagog Susanne Deigaard, Idrætsbørnehaven v. Globus1, og familierådgiver i socialforvaltningen, Jesper Bentsen, om forløbet og det, de kan bruge det til.De er begge meget begejstrede, fordi de kan bruge deres viden sammen med familierne og til at arbejde mere tværfagligt.
Susanne Deigaard: "Det hjælper os i kommunikationen. Vi skal jo ikke behandle, men opgaven for mig er, hvordan vi kan tale med familien om de svære ting, de har med sig fra hjemlandet. Vi har ikke vidst noget om "livet før", måske kun, at de kom fra f.eks. Libanon. Men nu har vi fået en ny tilgang til mennesket bag."
Det giver energi
Jesper Bentsen nikker: "Mange vil gerne tale om det. Jeg oplever, at det at tale om det, der før var tabu, det frisætter en masse energi. Vi skal lære, at forældrene er resurser, og vi skal vise, at vi vil dem. Jeg talte for eksempel med en kvinde og spurgte, hvad hun lavede, før hun kom hertil. Det fik hende til at græde, men hun var glad for at kunne fortælle om, at hun var lærer i hjemlandet, men hun kunne ikke forstå, at hendes viden ikke kunne bruges i Danmark."
Susanne Deigaard: "Vi har ikke været vant til at tale om det forebyggende. Men efter forløbet i Dignity er vi begyndt at komme mere i hjemmet, når vi har møder med forældrene. Det vil de faktisk gerne – det er deres domæne."
Arbejder mere på tværs
Jesper Bentsen peger på en anden stor gevinst ved, at 20 af Gellerups fagfolk har været på forløbet. De skal – foruden at brede deres viden ud til kollegerne – arbejde mere tværfagligt i lokalområdet, så de bedre kan hjælpe familier, hvor nogle har PTSD.
Næste skridt
Dignity fortsætter indsatsen i Gellerup- Toveshøj. Dignity gennemfører i efteråret endnu et forløb for medarbejdere i området og starter en familieorienteret indsats op i løbet af foråret, der har fokus på at danne stærke forældrenetværk.
Det vil vi på gellerup.nu skrive mere om senere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.