Kerneopgaven på Tovshøjskolen er naturligvis undervisning af skolens elever, men ud over denne opgave, foregår der en mængde andre opgaver.
Eksempelvis er der i 2015 indgået et administrativt fællesskab mellem Tovshøjskolen og dagtilbuddene Brabrand og Tovshøj. Dette betyder, at de administrative opgaver, så som lønsager, personalesager og indkøb, alle foregår med udgangspunkt i Tovshøjskolen.
Snart fælles pedeller
Dette samarbejde mellem dagtilbud og skole går så godt, at det er planen at udvide samarbejdet til også at omfatte et teknisk fællesskab. Det tekniske fællesskab tænkes etableret, så pedellerne på skolen er ansvarlige for alle tekniske opgaver både på skolen og dagtilbuddene. Det kan være at udføre mindre håndværksmæssige opgaver, og pedellerne har også kontakten til eksterne håndværkere samt bygningsafdelingen centralt i magistratsafdelingen for Børn & Unge. Vore pedeller har typisk en håndværksmæssig uddannelse, og vi er godt med hvad angår at have de rette kompetencer. Vi vil dog gerne udvide området, og har derfor søgt om at få oprettet to elevstillinger for ejendomserviceteknikere. Den første elevplads blev godkendt af det faglige udvalg i 2016 og den sidste her i starten af 2017.
Vi er glade for at kunne være med til at uddanne unge mennesker til at blive dygtige ejendomserviceteknikere. Vore to elever er 20-årige Mohammad Mahar Maarouf, som afslutter sin uddannelse på skolen 30. 9. 2018, og 26-årige Steffen Dølby Kristensen, som afslutter sin uddannelse på skolen 30. 10. 2019.
… Og Steffen Dølby Kristensen er den anden ejendomsserviceteknikerelev.l

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.