Når vi ved, hvad der foregår omkring os, øges trygheden og samarbejdet i et område. Derfor er kommunikation og netværk afgørende for en bydel som Gellerup.
Tovshøjskolen har ambitioner på alle elevers vegne. Eleverne skal have et godt skoleliv, som gør dem klar til afgangsprøve og ungdomsuddannelse.
Det kræver et godt læringsmiljø i klassen, hvor alle har fokus på at lære. Et godt læringsmiljø handler også om, at eleverne har det godt med kammeraterne og de voksne på skolen. Elever, som trives, lærer, og elever, som lærer, trives. Vi har derfor lavet et elevkodeks, så alle elever ved hvad der forventes af dem. Man lærer bedst og mest, når man kender rammerne og forventningerne. Elevkodeks hænger rundt omkring på skolen, og der arbejdes løbende med elevkodeks i klasserne.
Elevkodeks:
Som elev på Tovshøjskolen skal jeg altid:
• Møde velforberedt og til tiden
• Deltage aktivt i undervisningen og lære mest muligt
• Respektere og tage hensyn til andre
• Overholde regler på skolen og gøre som de voksne siger
• Løse konflikter ved at tale om det

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.