Kantinen på Tovshøjskolen var onsdag aften stopfyldt af omkring140 forældre, ansatte og politikere, der diskuterede børne- og ungepolitik for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
Det kan ende med en helt ny struktur for indsatserne i området. Men om der skal lukkes eller sammenlægges skoler, ændres busordning eller om børn skal fordeles på helt andre måder – det var IKKE på dagsordenen, selv om det er sådan noget, det hele kan ende med.
Det var i stedet et dialogmøde om forældres rolle, unges identitet, opbygning af fællesskaber, sprog og ansvar – den slags. Vi er i en afklaringsfase lige nu for at få en fælles forståelse for, hvilke udfordringer der skal arbejdes med for at nå visionerne for børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær.
Til efteråret kommer initiativfasen, hvor der kommer konkrete forslag på bordet, og til foråret – dvs. efter valgkampen til efteråret – træffer politikerne beslutninger.
En række politikere på børn- og ungeområdet deltog for at blive "klædt på" af deltagerne. "Vi er som politikere ikke bedre, end de inputs vi får," sagde flere af dem på mødet og betonede, at de lærte meget og så nye sammenhænge.
Et væld af udsagn
Deltagerne diskuterede engageret i 10 grupper og producerede et væld af udsagn, der blev samlet på ‘slides’ til brug for det videre arbejde. Her kommer et meget lille udsnit af disse ‘statements’:

 • Samme ambitionsniveau – forskellige indsatser.
 • Stil de samme forventninger til piger og drenge.
 • Ja, vi har de samme høje forventninger. Det høje forventningsniveau skal ses i sammenhæng med forskellige udgangspunkter.
 • Fokus på ”genintegration”. Der skal være et større fokus på at lære de unge at ændre attitude og kropssprog.
 • Dilemma omkring det frie skolevalg, fordi børn med sprogbehov ”busses” til andre skoler. På disse skoler har man allerede et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skoler, hvilket betyder, at børnene ”udefra” allerede er bagud i.f.t. relationsdannelsen.
 • Børn, der er en del af fællesskaber i fritidslivet, har større muligheder.
 • Der skal være tidlig fokus på sprog og forældresamarbejde.
 • Flere børn skal tidligere i vuggestue.
 • Hvis man er stærk på sit modersmål, her man lettere ved at lære.
 • Børnene er forældrenes ansvar, men de skal understøttes i deres rolle
 • Forældrene skal i højere grad på banen
 • Samskabelse mellem forældre og institutioner – Inviter forældre med i vuggestuen
 • Vi skal blive bedre til at afstemme, tydeliggøre og italesætte forventninger til hinanden.
 • Relationer er afgørende, hvis opgaven skal løses
 • Sikre sammenhæng med resten af byen gennem fordeling af eleverne.
 • Ændre på den dynamik, hvor distriktsskolen vælges fra.
 • Børn og unge skal opleve, at det er værdifuldt at være en del af et fællesskab – og opleve deres forældre som rollemodeller der deltager i sunde fællesskaber.
 • Kendskab skaber venskab – hvis man kender hinanden, kommer fællesskabet
 • Gode historier – vise stolthed over eget område. Gellerup er ved at blive det lækre sted!
 • Vigtigt med kultur- og fritidstilbud til alle aldre. Dette kan være med til at nedbryde fordomme.

PDF med to artikler om "Gentænk"

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.