De 20-25 mennesker, der var mødt op til debatmøde i Foreningernes Hus tirsdag aften, blev vidne til en debat i den gode tones tegn.
Ikke kun i de emner der blev taget op, men også i Keld Albrechtsens myndige styring af mødet. Han sagde, at der var en tendens til i den danske politiske debat, at politikere tit blev afbrudt, men at han ville give panelets deltagere plads til at forklare sig.
Og svaret blev der. Der blev endda svaret så hurtigt, at en enkelt spørger beklagede sig over, at et spørgsmål ikke var blevet besvaret. Det blev så taget senere.
Emnerne spændte bredt fra integration, over ældreboliger, til Helhedsplanen, til børn og unge, foreninger og den førnævnte tone.
Panelet så sådan ud:

  • Marie Ambrosius (Alternativet)
  • Andreas Gram Drachmann (Radikale Venstre)
  • Anette Poulsen (Socialdemokraterne)
  • Keld Hvalsø (Enhedslisten)
  • Thomas Medom (Socialistisk Folkeparti)

Kun to af deltagerne, Anette Poulsen og Thomas Medom, sidder i byrådet i øjeblikket.
Marie Ambrosius (Alternativet), Andreas Gram (Rad. V) og Anette Poulsen (S) smiler til det veloplagte publikum
Den gode tone
Et spørgsmål fra salen gik på italesætningen af muslimer i den offentlige debat, især efter den nylige debat om kvindesvømning.
Her var alle partierne enige i, at det var uacceptabelt at tale om folk på den måde, der nogle gange er tendens til, og at politikerne især skal være gode til at gå imod den tendens.
Thomas Medom fra SF mente, at debatten i Aarhus Byråd om Gellerup og Toveshøj tit ender i værdidebat i stedet for substansemner. Han pointerede, at tryghedsindekset i Gellerup og Toveshøj ligger på niveau med Silkeborg, og at store firmaer har købt erhvervsgrunde langs Ringvejen, er historier, som er kommet bredt ud.
Enhedslistens Keld Hvalsø påpegede at tonen i debatten især er blevet rå efter fremkomsten af sociale medier som Facebook og partier hvor ”Anything goes.” Som han sagde så ”har vi aldrig talt på den måde før”.
Andreas Gram fra det Radikale Venstre mente vi skulle sætte foden ned, og hev Michelle Obamas ”When they go low, we go high”-udtalelse frem, og de Alternatives Marie Ambrosius mente vi skulle tale hinanden op, og at vi alle er mennesker.
Jobs til indvandrere
Hvad vil politikerne gøre for at skaffe jobs til indvandrerne, lød endnu et spørgsmål.
Thomas Medom (SF), mente at der skulle satses på at flere elever skulle starte på teknisk skole, og at voksenlærlinge skulle udnyttes mere. Bydelsmødrene fremhævede han især som et godt initiativ og mente, at de skulle understøttes mere. Han påpegede også at for mange mennesker er langtidsledige i for lang tid.
Keld Hvalsø (Enhedslisten) sagde at der er for mange byggepladser i Gellerup og Toveshøj, hvor der går arbejdere fra Østeuropa, men for få fra lokalområdet. Han angreb også 225 timers reglen og sagde, at de småjobs der blev skabt der, ikke er designet til at være varige.
Socialdemokraternes Anette Pedersen mente at vi skulle kigge ud af kommunen og lære af Skive, der åbenbart har god succes med brug af virksomhedspraktik. Derudover skulle vi satse på de håndværksmæssige uddannelser.
Andreas Gram fra Det Radikale Venstre mente at vi skulle satse på iværksætteri og mikrolån for at få flere i arbejde.
Marie Ambrosius, byrådskandidat for Alternativet, mente at jobs skulle give mening for det enkelte menneske og ikke skulle være for eksempel et ”småjob,” designet til at skaffe folk op over de 225 timer. Hun mente at hvert menneske skal føle sig værdifuld i det job de har.
Marie Ambrosius’ første debat
Marie Ambrosius var til sin første debat nogensinde og var meget spændt. Hun fortalte at hendes mor havde ringet hende op, og var blevet helt skrækslagen da hun fik at vide hendes datter skulle til Gellerup. Marie blev så nødt til at berolige sin mor med, at det ikke var så slemt.
Den politiske kultur skal tilpasse sig til Alternativet
Under debatten, hvor Marie Ambrosius sagde at hvert menneske skal føle sig værdifuld i sit job, blev der grinet lidt i krogene. Jeg spurgte hende om Alternativets politiske projekt passer til den nuværende politiske kultur.
Det mente hun helt bestemt: ”Og ellers må vi få den politiske kultur til at passe til det vi kommer med.”
Hun uddybede sit svar i debatten med, at det ikke handler om at vi ikke bare skal oprette jobs, men oprette meningsfyldte jobs, og at det skal give mening at gå på arbejde. Et arbejde skal ikke bare ”passe godt i systemet,” men give mening ”indeni mennesket.” Vi skal snakke anderledes om jobbene, og bare kalde dem ”job,” og ikke ”225-timers job,” eller ”nyttejob.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.