Når beboerne på Toveshøj på tirsdag 18. april mødes til det halvårlige beboermøde, skal de ikke kun tage stilling til regnskabet og hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen.
Sammen med indkaldelsen der blev omdelt i sidste uge, var der nemlig også vedlagt regler for lån/udlejning af Beboerhuset Laden. De fremmødte skal derfor også stemme om disse regler.
Reglerne er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i samarbejde med Brabrand Boligforenings jurist. Derefter har afdelingsbestyrelsen behandlet dem på to møder, så der har været arbejdet grundigt med dem.
Hvad handler reglerne så om?
Reglerne handler om lån og udlejning af cafestuen i Laden med tilhørende køkken, og ikke den store sal. Afdelingsbestyrelsen har besluttet at indsamle erfaringer med udlejning af den mindre cafestue, før de går videre til at udleje den sikkert noget mere populære store sal.
Der er defineret tre forskellige former for lån og leje:

  • Beboere i afdeling 5, Toveshøj kan leje cafestuen (med køkken) til eget, privat brug
  • Foreninger kan leje cafestuen (med køkken) til afholdelse af interne møder/arrangementer eller generalforsamlinger i foreningen
  • Aktiviteter i foreninger, hvor formanden eller næstformanden har bopæl i afdeling 5, Toveshøj, kan låne cafestuen (med køkken)

Ved aktiviteter i foreninger skal lånet godkendes på et møde i Toveshøjs afdelingsbestyrelse, og foreningens vedtægter, samt den foreslåede aktivitet og formålet skal nøje beskrives.
Sammen med reglerne for lån/leje var der også vedlagt ordensreglement, der handler om hvordan huset skal behandles og hvordan der skal ryddes op og rengøres efter endt brug.
Det kan der alt sammen læses mere om i indkaldelsen der er blevet uddelt til alle beboere på Toveshøj.
Mød op til beboermøde i Laden på tirsdag 18. april og gør din indflydelse gældende.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.