Foreninger i Gellerup/Toveshøj får fremover penge efter hvor mange forskellige nationaliteter der kommer til deres aktiviteter.
Det var budskabet fra Samvirkets styregruppe, der præsenterede de nye tiltag på kvartalsmødet i tirsdags.
Nasir Jamal præsenterede Samvirkets nye strategi og koncept for udbetaling af støtte til foreninger.
Nasir Jamal, medlem af Samvirkets styregruppe
Støtten bliver udbetalt gennem et pointsystem, hvor foreningerne får tildelt point alt efter hvilken type aktivitet de afholder, åbne eller lukkede, men som noget nyt betyder deltagernes etnicitet noget.
Aktiviteter der blander etniciteter giver flere point, aktiviteter der er åbne for andre end foreningens medlemmer giver også flere point og endelig giver samarbejde med andre foreningerne i området også flere point.
Samlet ser det sådan ud:

  • Aktiviteter for en lukket målgruppe (deltagerne har samme etnicitet) giver 1 point
  • Løbende aktiviteter, f.eks. ugentlige, giver 2 point
  • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder, giver 2 point til hver forening
  • Aktiviteter i foreninger på tværs af etniciteter giver 5 point
  • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder, og det er på tværs af etniciteter giver 5 point til hver forening

Styrkelse af foreningerne
Nasir forklarede det med, at Samvirket gerne ville styrke og udvikle foreningerne i området ved at få dem til at afholde flere åbne og løbende aktiviteter, og samarbejde mere på tværs. Samvirket mener at det vil give en styrkelse af frivilligheden i området.
Der er også andre ændringer, for eksempel om hvor stor en andel af foreningens medlemmer der skal bo i Gellerup og Toveshøj.
Du kan læse mere om de nye retningslinjer på Samvirkets hjemmeside under "Aktivitetsmidler."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.