Alle forældre i Aarhus er blevet spurgt om hvad de mener om deres børns skole.
På Tovshøjskolen har 52 procent af forældrene svaret på spørgeskemaet. En meget flot svarprocent, som er næsten 20 procentpoint højere end ved sidste forældretilfredshedsundersøgelse.
Tilfredsheden med skolen er steget på rigtigt mange punkter. Og det er naturligvis dejligt, at forældrene er tilfredse. Men vi er især glade for, at rigtigt mange forældre giver udtryk for, at de vil anbefale Tovshøjskolen til andre forældre.
Det eneste sted, hvor forældrene er utilfredse, er med skolens udearealer.
Skolen er gået i gang med at få lavet en plan for, hvordan udearealerne skal blive bedre. Det er vigtigt for skolen, at forældrene kan se, at det nytter at svare på forældretilfredsundersøgelsen så derfor vil vi gøre noget ved udearealerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.