Om cirka et år kan gravemaskinerne begynde at forberede Gellerups største kulturbyggeri: Sports- og Kulturcampus med beboerhus, bibliotek, bevægelseshus og et Verdensbad.
En bedømmelseskomite har netop udpeget tre arkitektfirmaer, der frem til december skal arbejde videre med deres forslag, og i december udpeges den endelige vinder. Når vinderen er på plads, går lokalplans- og projekteringsfasen i gang, og går det glat, kan man gå i jorden næste sommer. Og så er der håb om, at beboerhus- og biblioteksdelene kan stå klar til indvielse i starten af 2020.
De tre arkitektfirmaer er 3XN, Schmidt Hammer Lassen og Cebra. De går nu i gang med fase to, hvor de skal indarbejde de inputs, der er nævnt i dommerbetænkningen. Det sker også på dialogmøder.
Alt omkring årstal er naturligvis usikkert, og planerne for et beboerhus er efterhånden blevet udskudt flere gange, fordi det skulle samtænkes med et samlet kulturcentrum i Gellerup.
På det seneste har afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken – som er bygherre på beboerhusdelen – understreget, at der skal være en klar opdeling  af beboerhus og bibliotek – som to forskellige huse og funktioner.
Ifølge programleder i Brabrand Boligforening, Kristian B. Lauritsen, udelukker det ikke, at der  kan være en sammenhæng mellem beboerhus og bibliotek, f. eks.  forbundet af et cafeområde, som det også blev tegnet i funktionsdiagrammet over campus.
Cirk(h)uset
Cirk(h)huset bliver et bevægelseshus med dans, klatreklub, Gøglerskole og Cirkus Tværs. Store fonde er inde i billedet, men det endelige tilsagn er ikke givet. Sker det, kan dette hus blive færdigt næsten samtidig med beboerhuset.
Verdensbadet
Verdensbadet skal som det eneste element ikke tegnes færdigt endnu, men det skal konkretiseres, hvordan det kan indgå i Campus.

Alligevel er der en konkret, udenlandsk operatør inde i billedet. Denne operatør vil indgå i et innovationsforløb om at udvikle et helt nyt wellness- og badecenter til glæde for mange hundrede tusinde mennesker. Operatøren har lovet, at hvis innovationsforløbet lykkes, og man kan lave en aftale med Aarhus Kommune om kommunalt brug af faciliteterne, så vil operatøren også binde sig til at bygge det store center.
Falder alt dette i hak, kan Verdensbadet åbne i 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.