Hvis der skulle være problemer med friskoler, som fravælger demokratiet, så ville de allerede være opfanget af de tilsynsførende. Derfor er der ingen grund til at lave endnu flere forhindringer for friskoleideen.
Sådan siger Alternativets undervisningsordfører Carolina Magdalene Maier
Hun afviser derfor et forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti om, at det skal være sværere at oprette en friskole. Efter forslaget skal en friskolebestyrelse overbevise Undervisningsministeriet om, at den sætter demokrati højere end religiøs overbevisning.
Men Alternativet og Enhedslisten siger i en artikel i Jyllands-Posten, at der er rigeligt med demokratisk kontrol. Desuden sørger de tilsynsførende for at kontrollere kursen.
‘Åben og positiv skole’
Gellerup.nu har derfor læst den seneste tilsynserklæring fra skolens tilsynsførende. Kurt Ernst er ikke valgt af Lykkeskolen, men af Aarhus Kommune, og han er tidligere skoleleder ved Elise Smiths Skole.
Erklæringen er skrevet efter mange timers og mange dages besøg. Nogle har været aftalte, andre uanmeldte. Hele rapporten kan læses her. Her er nogle uddrag af den lange erklæring:

  • Der er et godt samarbejde med det lokale politi. Der har aldrig figureret elevnavne på politiets lister over personer, man holder et særligt øje med. Det er bemærkelsesværdigt, idet skolen er beliggende i et såkaldt "belastet kvarter" med mange udfordringer.
  • Eleverne klarer sig gennemgående fint efter grundskoleuddannelsen. Mange eleverne har efter grundskoleforløbet fået ansættelse i det offentlige – således har en eller flere elever fået ansættelse i det lokale politi.
  • Åbenheden omkring skolens forhold har på alle områder og i alle instanser på skolen fra starten og i hele tilsynsåret været meget tilfredsstilende, og jeg har uden problemer eller indskrænkninger ved enhver lejlighed kunnet få adgang til skolens oplysninger om alt for min funktion relevant materiale.
  • Jeg har gennem mine mange samtaler med lederen har fået et meget positivt indtryk af en person, der på trods af vilkår, der ikke altid er de letteste, insisterer på en åben dialog med omverdenen.
  • Samlet giver det mig muligheden for at konkludere, at standpunkterne er tilfredsstillende – og kan "måle sig med (de tilsvarende i) folkeskolen". Således forholder det sig også om orienteringen til forældre og elever vedrørende standpunkterne.
  • Det er kendetegnende, at jeg i alle timer har mødt meget venlige, imødekommende og engagerede lærere. Timerne har gennemgående været spændende og er blevet afviklet på en tilfredsstillende måde og i god ro og orden. Jeg fornemmede tydeligt, at eleverne havde gode og tillidsfulde relationer indbyrdes og i forhold til lærerne.
  • En sammenligning med alle landets folkeskoler og frie grundskoler giver skolen en pæn placering (nr. 763 ud af 1338).
  • Eleverne taler udelukkende dansk i timerne – dog naturligvis i et vist og relevant omfang undtagen i sprogfagene og faget "koran". Jeg konstaterer desuden, at eleverne også for det meste i frikvarterne anvender dansk i kommunikationen mellem hinanden og med lærerne m.fl.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.