Blot to timer – så var beboermødet på Toveshøj tirsdag aften overstået. Omkring 35 beboere deltog, og når der ikke var flere, kan det skyldes, at der ikke var lagt op til større beslutninger, og at økonomien ser god ud.
I indkaldelsen til beboerne var der da også varslet nul huslejestigning næste år, og det tog de fremmødte godt imod. Indtægter og udgifter går lige op, og derfor kan huslejen holdes i ro.
Derfor blev budgettet godkendt.
Laden: Det bliver godt!
Laden har været dyr at overtage, da udgifterne er større end indtægterne. Huset skal deles op, så kaffestuen og køkkenet kan lejes ud særskilt. Og så starter den store renovering og udbygning af Laden ellers ved årsskiftet, fortalte formand Anett S. Christiansens og næstformand Ilham Mohamed i deres fælles fremlæggelse af beretningen.
Under renoveringen bliver der meget roderi med containere udenfor og så videre. Men bagefter bliver det rigtig godt, lovede de.
Måske fest for bussen
Noget, man glæder sig til på Toveshøj, er, at der endelig kommer bus til bydelen igen. Det sker med den nye køreplan 26. november, hvor linje 22 gør sin entre.
”Måske skal vi holde en fest, for vi har savnet bussen rigtig meget,” sagde de.
Larm  og negative børn
Mindre sjovt har sommerens larm og uro været. Her refererede de ikke kun til bandeuroen, men ”konstant uro og larm om natten og folk, som ikke hørte til her.” Derfor har det ikke været så sjovt at bo her i maj, juni og juli.
Børn på kun 6-10 har også i en periode domineret på den negative måde. De har rendt rundt og lavet ting, de ikke burde, lød det i beretningen. Der mangler aktiviteter for den aldersgruppe, idet der ikke er nogen SFO knyttet til Tovshøjskolen. Afdelingsbestyrelsen har holdt møde med politiet og FU-leder Anders Glahn om problemet, som ”vist er gået lidt i sig selv igen.”
Ubudte beboere
Nogle har også smidt skrald udenfor opgangen i stedet for at bevæge sig helt hen til containerne – dette har medført ”nye beboere, der ikke betaler husleje”.  Altså måger og rotter.
”Det går ud over folk, som godt kan finde ud af det, så snak med naboen og sig, at vi skal passe godt på vores område, så der er pænt, og så vi kan spare penge,” lød det fra formandskabet.
De bebudede instruktioner i, hvordan det nemmest kan lade sig gøre fra 1. oktober, hvor alle i Aarhus skal sortere affaldet.
Skraldesuget trækker ud
Renoveringen af skraldesuget har været – og er – dyrt for Toveshøj, men man stoler på, at næste år bliver udgifterne til at overse.
Flere beboere savnede svar på, hvor det ikke er lavet endnu. Og hvordan man kan få folk til ikke at smide forkert affald i affaldsskakten.
Serviceinspektør Jan Knudsen sagde, at sommeren er brugt til at komme til bunds i sagen og få tømt alle rør. Der er kommet mange mærkelige ting ud – eksempelvis tæpper og døre. Et firma skal sættes på at lave tests af systemet nu – men klarmeldingen kommer måske ikke før 1. november.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.