På beboermødet tirsdag havde Toveshøjs afdelingsbestyrelse stillet forslag om nye ordens- og vedligeholdelsesreglementer. Begge forslag blev vedtaget af beboerne.
Reglementerne bestemmer hvordan beboerne skal opføre sig og hvordan de skal vedligeholde deres lejlighed, derfor er det vigtige dokumenter på linje med lejekontrakten.
Der er en række væsentlige ændringer i begge reglementer, der har betydning for beboerne.
Det nye ordensreglement
I ordensreglementet er der ændrede regler for, hvordan batterier skal smides ud. De skal fremover enten på en genbrugsstation eller i en særlig beholder der står ved Laden.
Det er fremover tilladt at holde fugle eller andre dyr på inddækkede altaner, men fortsat ikke på åbne altaner.
Leg med luftpistoler er nu eksplicit forbudt i ordensreglementet; det var forbudt ifølge loven for børn under 18 år i forvejen. Der står også nu, at leg med fyrværkeri er strengt forbudt.
Som tidligere nævnt er det nu kun tilladt at parkere varevogne og firmabiler på parkeringspladserne ved gavlen af Edwin Rahrsvej 8 – 18, samt indkørslen til Janesvej 29 – 41.
Et nyt afsnit slår også fast, at det er beboernes eget ansvar at tømme deres postkasse, samt smide reklamer og aviser i papircontaineren eller den specielle skraldespand der er opsat i nogle opgange.
Nu er det også tydeligt nævnt at høj tale, råberi og skrigeri, samt bilers dytten og høj musik på parkeringspladsen er uacceptabel adfærd.
Det nye vedligeholdelsesreglement
Fristen for beboeren for at påpege fejl og mangler i lejligheden efter indflytning er sat ned fra fire uger til to uger, og skal foregå elektronisk i stedet for pr. post.
I det tidligere vedligeholdelsesreglement stod der at de anslåede udgifter til istandsættelse efter udflytning skulle sendes til beboeren inden 14 dage efter udflytning. Denne frist er nu fjernet fra reglementet.
Susanne Witting, administrationschef i Brabrand Boligforening, slog dog fast, at 14-dages fristen står i lejeloven, og at Brabrand Boligforening selvfølgelig overholder loven, uanset hvad der står i reglementet.
Beboere med haver må stadig gerne plante egne træer og busker, men nu må de fremover ikke vokse til over to meters højde.
Sådan vedligeholdes lejligheden
Der er indført nye regler for, hvordan man som beboer skal vedligeholde lejligheden.
Det er fremover kun tilladt at bruge lavstrukturtapet uden mønster. Driftskontoret har en mappe med tilladte tapettyper.
Loftet skal være hvidt, og må højst males med glans 15.
Køkkenet må fremover kun males med maling mellem glans 15 og glans 30.
På badeværelset skal der bruges maling beregnet til vådrum, der mindst er glans 30. Fliserne må ikke males, og det betegnes som mislighold, hvis de bliver det.
Skabe må fremover kun være hvide eller lysegrå.
Indvendigt træværk må kun være sort og må maks. være glans 50.
På de inddækkede altaner må væggene kun være hvide, og de indvendige vinduespartier skal være sorte.
Der er stadig krav om, at lejlighederne skal udluftes kraftigt, men som noget nyt bliver det betragtet som mislighold, hvis der opstår skader (f.eks. skimmelsvamp og fugtskader) på grund af manglende udluftning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.