Beboerrådgivningen i Gellerupparken går en mere usikker fremtid i møde, idet andre afdelinger i Brabrand Boligforening har meldt sig ud af den fælles beboerrådgivning.
Den opsplitning kan betyde, at der i fremtiden bliver mindre tid til beboerne i Gellerupparken.
Beboer Helle Hansen – tidligere afdelingsformand i Gellerupparken – har sendt et ændringsforslag til budgettet, som kommer til afstemning på tirsdag 19. september på afdelingsmødet. Hvis det vedtages, afsættes der flere penge til beboerrådgivningen, men det vil også hæve huslejen en smule.
Baggrunden er, at Gellerupparken vil bruge udgiften til beboerrådgivning som medfinansiering af den kommende boligsociale helhedsplan – akkurat som Toveshøj gør det både i dag og fremover. Men udmeldingen fik blandt andre Skovgårdsparken til at melde sig ud af den fælles rådgivning, som har adresse på Gudrunsvej i Gellerupparken. Yderligere tre afdelinger ønsker også at oprette egne rådgivninger, så nu er kun Thorsbjerg, der ønsker at blive i familien.
Dermed indskrænkes 2018-budgettet også i Gellerupparken til 750.000 kr., men det svarer til det beløb, som Gellerupparken betaler i dag. Helle Hansen foreslår, at budgettet tværtimod øges til en million kroner, så der er to rådgivere til Beboerrådgivningen.
"Med både kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 22-timers reglen har mange af vore naboer store udfordringer, og de har brug for den hjælp, de kan få," skriver Helle Hansen i begrundelsen.
Vedtages forslaget vil huslejen for en treværelses lejlighed stige med 17 kroner om måneden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.